De waarheid achter de hype hybride leren

Hbo

Onderwijstermen als blended learning, hybride leren, flexibilisering, gamification, virtual reality, virtual classroom en flipping the classroom vliegen je de laatste tijd om de oren. Maar wat is het precies? En wat kun je ermee als docent in het mbo of hbo? In deze serie de waarheid achter onderwijstermen. De term die we deze keer uitlichten: hybride leren.

Vind je dit interessant, download dan hieronder ook het Whitepaper ‘Gamification’.

Wat is hybride leren?

Hybride betekent dat je twee elementen van verschillende eigenschappen met elkaar vermengt. Met betrekking tot leren legt Surf het als volgt uit:

Bij hybride leren volgt een deel van de studenten het onderwijs online, terwijl
de andere studenten tegelijkertijd het onderwijs volgen in een fysieke ruimte. Het is dus een combinatie van synchroon online en offline onderwijs.

Dit is één definitie van hybride leren. Daarnaast bestaat de term hybride leren of hybride leeromgeving al in een andere betekenis in het beroepsonderwijs. Hier gaat het om: de combinatie van schools leren en leren op de werkplek (in de beroepspraktijk). School en praktijk worden met elkaar verweven. Dit kan bijvoorbeeld zijn in de vorm van werkplekleren, co-makerships, labs of praktijkroutes.

We gaan in dit artikel verder in op de definitie van hybride onderwijs zoals Surf deze hanteert.

Waarom hybride onderwijs?

De coronapandemie met onderwijs op 1,5 meter afstand heeft ervoor gezorgd dat hybride onderwijs een vlucht heeft genomen. Doordat er minder studenten in een lokaal mochten zitten, moest de vorm van het onderwijs anders worden ingericht. Met bijvoorbeeld de helft van de studenten in het klaslokaal en de andere helft online aanwezig. Zij volgen wel allemaal op hetzelfde moment dezelfde les. Deze onderwijsvorm wordt ook wel het hybride klaslokaal genoemd.

Deze vorm is ook geschikt als enkele studenten ziek thuis zitten of door een beperking niet in het klaslokaal aanwezig kunnen zijn. Ook past een hybride klaslokaal bij de flexibilisering van het onderwijs: studenten kunnen eenvoudiger het leren aanpassen aan hun eigen schema (wel of niet op locatie). En onderwijsinstellingen kunnen gemakkelijker over locaties heen lesgeven.

Hoe aan de slag met hybride onderwijs?

Bij hybride onderwijs wil je een activerende en technisch goedwerkende leeromgeving creëren waarin de studenten die online zijn én de studenten in de fysieke ruimte met elkaar interactie kunnen aangaan. Dit vraagt nogal wat van zowel de onderwijsinstelling als de docent – op zowel het technische als didactische vlak – in vergelijking met volledig fysiek of volledig online onderwijs.

Saxion Hogeschool heeft in het corona-schooljaar 2020-2021 binnen Saxion Parttime School (SPS) de pilot Hybride Klaslokalen uitgevoerd. Alle uitdagingen, tips en aanbevelingen die de onderzoekers uit deze pilot binnen deeltijdonderwijs hebben gehaald, staan op een overzichtelijke factsheet samengevat.

Hoe werkt het voor de docent?

Eén van de uitdagingen die in het factsheet wordt genoemd, is dat een hybride setting meer vraagt van de docent dan een volledig fysieke leeromgeving. Zowel qua mentale belasting,
operationele taken als didactische vaardigheden.

Rosalien van der Meer is een van de onderzoekers binnen deze pilot. “Docenten kunnen zich niet alles tegelijkertijd eigen maken. Een aanbeveling is om eerst te starten met het beheersen van de techniek en daarna aandacht te besteden aan de didactiek. Hoe werken alle technische zaken? Wat is een ideaal camerastandpunt zodat je als docent zowel de studenten in de klas als de groep online kunt zien? Dit is ook van invloed op de verbondenheid en sociale interactie met de studenten.”

“Voordat je een hybride klaslokaal inricht, is het ook van belang om te kijken of het wel het doel van je les dient. Past deze vorm bij de leeruitkomsten? Het aanleren van goede gespreksvaardigheden is in hybride vorm bijvoorbeeld lastiger dan wanneer je alle studenten fysiek in één ruimte hebt.”

Wil je meer achtergrond over het onderzoek? Lees dan het artikel op Scienceguide.

Vind je dit interessant, download dan hieronder ook het Whitepaper ‘Gamification’.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Interdum urna, ornare et enim vulputate nibh euismod nisl. Tempus mus risus velit ullamcorper. Nulla ac aliquet nisi imperdiet sed vestibulum dolor mi. Fringilla ullamcorper lacinia arcu molestie vestibulum aliquet adipiscing arcu risus.

Nulla ac aliquet nisi imperdiet sed vestibulum dolor mi. Fringilla ullamcorper lacinia arcu molestie vestibulum aliquet velit ullamcorper pretium.

Nieuwsbrief Hoger onderwijs

Ben je docent in het hoger onderwijs en wil je niets missen? We informeren en inspireren je graag met onze e-mailnieuwsbrieven. Laat ons weten waarover je op de hoogte gehouden wilt worden!

Nieuwsbrief Middelbaar beroepsonderwijs

Ben je docent in het middelbaar beroepsonderwijs en wil je niets missen? We informeren en inspireren je graag met onze e-mailnieuwsbrieven. Laat ons weten waarover je op de hoogte gehouden wilt worden!

Hybride leren
Nieuwsbrief Hoger onderwijs

Ben je docent in het hoger onderwijs en wil je niets missen? We informeren en inspireren je graag met onze e-mailnieuwsbrieven. Laat ons weten waarover je op de hoogte gehouden wilt worden!

Nieuwsbrief Middelbaar beroepsonderwijs

Ben je docent in het middelbaar beroepsonderwijs en wil je niets missen? We informeren en inspireren je graag met onze e-mailnieuwsbrieven. Laat ons weten waarover je op de hoogte gehouden wilt worden!

Ook interessant voor jou

Whitepaper: Marketingwerkvormen
Whitepaper
Hbo
Hbo
Maak je verhaal persoonlijk, niet-chronologisch
Podcast
Hbo
Hbo, Mbo
Adaptief leren
Adaptief leren
Hoe ga je met adaptief leren aan de slag?
Artikel
Hbo
Mbo, Hbo

Gerelateerde events

Haal alles uit de digitale leeromgeving – Noordhoff mbo
10 sep
16:00
- 17:00
Mbo
Mbo
Foto van Wilco Verdoold en Martine Mingaars. Keynote spreker en dagvoorzitter van dit Aan tafel event
Aan tafel! – AI en automatisch beoordelen
10 okt
10:30
- 14:00
Hbo
Hbo
Profielfoto van Martine Mingaars, dagvoorzitter van het Aan tafel event 2024
Aan tafel! – AI, Rol van student, docent en uitgever
24 sep
10:30
- 14:00
Hbo
Hbo
56

Vul onderstaand formulier in en ontvang het artikel in je mailbox

Zoeken