|

met vinden

Op deze pagina kun je verschillende whitepapers downloaden en gastcolleges terugkijken.

Op deze pagina kun je verschillende whitepapers downloaden en gastcolleges terugkijken.

De toekomst van onderwijs is nu | Whitepaper

9 juni 2021
 - 
09:30

Eerder dit jaar hadden we het gastcollege ‘De toekomst van onderwijs is nu’ waar gekeken werd naar hoe het huidige onderwijs zijn vorm heeft gekregen. Deze is nu als whitepaper beschikbaar!

We hebben nu een overzichtelijk en samenvattend whitepaper om te downloaden zodat je alle inzichten, handige tips en tricks van Lian Boerma overal en op elk moment bij de hand kunt hebben.

Verhalen vertellen en vragen stellen: 5 jaar en 10.000 verkochte boeken verder I Video

3 juni 2021
 - 
21:13

In 2016 kwam Verhalen vertellen en vragen stellen uit, een vernieuwend didactiekboek voor de Pabo dat levensbeschouwelijk onderwijs en Geestelijke stromingen als één vormingsgebied benadert. In dit online gastcollege word je meegenomen in onderwerpen en ervaringen die vijf jaar gebruik van het boek op meer dan 20 Pabo’s hebben opgeleverd. Voor het gastcollege zijn vier thema’s gekozen waar de auteur, Tamar Kopmels, samen met Carolina Blanken (Pabodocent van Saxion Hogeschool), op in zal gaan. Inspirerend voor zowel docenten die het boek al gebruiken en op zoek zijn naar verdieping voor de opleidingspraktijk, als voor geïnteresseerde nieuwe gebruikers. Ben je benieuwd? Meld je dan snel aan.

Er zal tijdens het gastcollege ‘Verhalen vertellen en vragen stellen: 5 jaar en 10.000 verkochte boeken verder' van Tamar Kopmels onder andere worden ingegaan op hoe de vakdidactiek zich verhoudt tot de kennisbasis geestelijke stromingen en hoe je in de opleiding kunt werken met het levensbeschouwelijk portfolio.

Online gastcollege

Hoe houd je studenten geactiveerd bij je colleges? I Video

1 juni 2021
 - 
18:18

Online colleges geven is voor elke docent een hele uitdaging. Ook voor studenten kan het een opgave zijn om te schakelen tussen fysiek onderwijs en online onderwijs. Het is daarom belangrijk je af te vragen: Hoe houd je jouw MBO/HO studenten geactiveerd bij jouw online les(sen)? Hoe zorg je ervoor dat je de les(sen) leuk houdt, creëer je meer interactiviteit met je studenten en wat kun je doen zodat ze enthousiast blijven over het thema dat jij ze vertelt?

Op dinsdag 25 mei van 15.00 uur tot 16.00 uur komt Pepijn Nicolas (Youfacilitate) naar onze Noordhoff Virtual Classroom om MBO en HBO docenten een werksessie te geven over dit actuele thema. Pepijn brengt inhoud en procesbegeleiding samen en zorgt voor een krachtige sessie met hele praktische tips op het gebied van samenwerking, procesbegeleiding, ijsbrekers en het halen van doelen in jouw online les(sen).

Online gastcollege

Digitaal presenteren kun je je studenten leren I Video

1 juni 2021
 - 
10:25

Hoe vergroten studenten hun kansen op een leerbaan of stage in een tijd waarin de mogelijkheden voor direct contact beperkt zijn? Het onderwijsprogramma Here I am! van Talent meets top past goed binnen de lessen Burgerschap, Loopbaan en Nederlands. Studenten leren hoe zij zichzelf digitaal op een professionele manier kunnen presenteren. Het programma is interactief en opgebouwd uit korte blokjes tekst met tips en tricks, spelletjes en oefeningen.

Jeannette Schols en Wilma Heideman hebben allebei ervaring in het mbo-onderwijs. Zij ontwikkelden het onderwijsprogramma Here I am! om docenten te helpen hun studenten hun kans op een leerbaan of stage te vergroten.

In dit online college delen Jeannette en Wilma hun ervaringen en leggen ze uit hoe het programma je kan helpen jouw studenten voor te bereiden op het werkende leven!

Online gastcollege

Statistiek: alles wat je altijd al wilde weten over piraten, perziken en p-waarden I Video

26 mei 2021
 - 
09:01

Het vak statistiek blijkt voor veel studenten nog steeds een struikelvak te zijn. Als je iemand een nieuwe taal wilt leren, moet je eerst hun taal spreken. Dat geldt eens te meer voor het statistiekonderwijs.

Studenten die met statistiek in aanraking komen, moeten vaak bij nul beginnen – en ze zijn een beetje bezorgd over hun eigen kunnen. Vince Penders spreekt studenten aan vanuit een alledaags denkkader en bouwt van daaruit gezamenlijk aan een meer wiskundige manier van denken. Wat is er leuker dan te luisteren naar de ervaringen van een docent die statistiek wel op een heel bijzondere manier behandelt? Vince Penders neemt ons aan de hand van sadistische meeuwen, dronken elfen en humeurige meerminnen mee door alle onderdelen van de statistiek om zo het koudwatervrees voor dit vak te verminderen.

Statistiek heeft de reputatie droog en saai te zijn. Een cruciaal vak verdient beter! Alle voorbeelden in Statistiek in stijl vormen parodieën op echte onderzoeken – met dezelfde denkstappen, dezelfde valkuilen en dezelfde nuances. Om die reden organiseren wij deze Virtual Classroom. In een interactieve setting geven we antwoord op de volgende vragen: Op welke manier kunnen we statistiekonderwijs op een nieuwe manier vormgeven? Hoe zorg je ervoor dat de student centraal staat en toch het eindniveau behaald wordt? Hoe zorg je er voor dat studenten statistiek - al is het maar een beetje - leuk gaan vinden?

Vince Penders geeft studenten huiswerkbegeleiding voor het vak statistiek. Na eerst les te hebben gegeven aan de faculteit Psychologie van de Universiteit van Maastricht besloot hij voor zichzelf te beginnen om studenten verder te helpen. Daarvoor schreef hij ook 2 boeken die nu onder de titel Statistiek in Stijl bij Noordhoff verschijnen. Vince is van oorsprong cultuurwetenschapper en is daarnaast ook nog sciencefiction schrijver.

Online gastcollege
Marjolein-Kool

Betekenisvolle lessen Nederlands – Marjolein Kool I Video

26 mei 2021
 - 
08:17

Voor mbo-studenten is de uitdaging in de lessen Nederlands soms ver te zoeken. Examentrainingen Lezen en Luisteren, zodat ze straks weten welke vraagsoorten ze kunnen verwachten. Simulatiegesprekken oefenen met onderwerpen die ze niet aanspreken of de zoveelste presentatie over hun stage.

In dit college van Marjolein Kool deelt zij haar antwoord en visie op de vraag: op welke manier kunnen we de lesstof Nederlands aanbieden zodat het beter aansluit bij de dagelijkse (beroeps)praktijk van de student?

Door een wat bredere kijk dan het vak Nederlands – of een ander vak – ontstaan er vaak mooie initiatieven. Het Nederlands leent zich namelijk uitstekend voor een combinatie met praktijkvakken in de bouw, horeca of zorg. Daartegenover kunnen de praktijkvakken vaak wel wat elementen uit het vak Nederlands gebruiken. Een presentatie kun je ook houden over het schilderen van een deur. Belangrijke voorwaarde hierin: een goede samenwerking tussen alle docenten.</p>

Marjolein Kool is Procescoördinator Onderwijs &amp; Innovatie aan ROC Mondriaan.

Online gastcollege

VOORWAARDEN

Noordhoff Uitgevers B.V. (hierna: ‘Noordhoff’) is een besloten vennootschap, gevestigd aan het Winschoterdiep 70a, (9723 AB) te Groningen (Nederland). Noordhoff is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 02031391 en heeft btw-nummer NL 0013.59.435.B01. Op de website Mijn Noordhoff leest u hoe u contact met ons kunt opnemen.

Gebruikersvoorwaarden website

Op het gebruik van deze website van Noordhoff zijn daarnaast onderstaande voorwaarden van toepassing. Door deze website te bezoeken, geeft u aan akkoord te gaan met deze voorwaarden.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunt u geen rechten ontlenen. Noordhoff is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van (1) onjuiste of onvolledige informatie op deze website, (2) het gebruik van deze website of (3) links naar derden.

Deze website bevat informatie die is beschermd op grond van auteursrecht en/of merkenrecht. Als u gebruik wilt maken van deze informatie dient u vooraf schriftelijke toestemming te verkrijgen van Noordhoff.

Met het gebruik van deze website worden er cookies geplaatst. Meer over privacy en cookies leest u hier.

Algemene voorwaarden

Op elk aanbod en iedere offerte en overeenkomst tussen Noordhoff en (particuliere en zakelijke) afnemers zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk wordt afgeweken.

Onze algemene voorwaarden kunt u hier downloaden. De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Onze algemene voorwaarden bevatten informatie voor consumenten betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht bij gebruik van onze webshop.

Licentievoorwaarden digitale leermiddelen

Op de beschikbaarstelling, toegang en het gebruik van digitale producten van Noordhoff zijn de ‘Algemene licentievoorwaarden Digitale Producten’ van toepassing. Hierin is informatie opgenomen over onder meer de (minimum)duur van de overeenkomst, de functionaliteit, veiligheid en relevante interoperabiliteit van het digitale product.

Download de Algemene Licentievoorwaarden Digitale Producten voor gebruik door Consumenten

Download de Algemene Licentievoorwaarden Digitale Producten voor gebruik door Organisaties

Commerciële voorwaarden 

Wanneer je je opgeeft voor een event worden je persoonsgegevens binnen Noordhoff bv gebruikt voor marketing- en sales doeleinden. Het gaat hierbij altijd om doeleinden die betrekking hebben op beroepsonderwijs gerelateerde productinformatie, aanbiedingen en uitnodigingen. Zowel via e-mail als telefoon kan er contact worden opgenomen. Toestemming hiervoor kan te allen tijde kan worden ingetrokken.