|

met vinden

Op deze pagina kun je verschillende whitepapers downloaden en gastcolleges terugkijken.

Op deze pagina kun je verschillende whitepapers downloaden en gastcolleges terugkijken.

Blije docent maakt gebruik van Studiemeister

6 manieren waarop je je studenten met studiemeister gemotiveerd en geactiveerd houdt | Whitepaper

6 mei 2021
 - 
09:07

Studiemeister biedt docenten alle tools om elke cursus volledig op maat aan te kunnen bieden, naar individuele wensen en inzichten. Benieuwd naar deze tools en wat ze voor jou als docent kunnen betekenen? We hebben zes manieren waarop je je studenten met studiemeister gemotiveerd en geactiveerd houdt op een rijtje gezet in deze handige whitepaper!

English in higher education

23 april 2021
 - 
21:24

Higher education is currently undergoing several developments. One of these developments is the increasingly prominent role that is assigned to the English language. Many degree programmes find that there are major differences in levels among their students. As a lecturer, how can you deal with this diversity, and how can you offer each student the support they need?

Fiona van der Lugt has clear views on these questions, which she will share in an interactive session. We would like to establish a mutual exchange of expertise in order to inspire each other and offer you all the support and tools you need to get the best out of each and every one of your students.

Fiona has over 20 years of experience, including as a lecturer at Zuyd University of Applied Sciences and as an editor of educational products such as Hogeschooltaal. Born in Canada and raised by a British mother, she has a unique insight into the different variants of English and a great awareness of the importance of intercultural communication. Hogeschooltaal Engels was developed bearing intercultural differences in mind.

De docent als meester van de interactie

14 april 2021
 - 
15:07

Veel scholen experimenteren met manieren om de leerlingen meer regie te geven over hun eigen leerproces; bijna alle scholen doen wel iets aan gepersonaliseerd leren. Dit vergt van de docent dat hij over een breed scala aan sociale vaardigheden beschikt, zoals motiveren, coachen, adviseren en grenzen stellen. Hoe fijn zou het zijn voor de docent als hij al deze vaardigheden zou beheersen en zich bijgevolg bij iedere sociale interactie op zijn gemak zou voelen en een goed en prettig leerklimaat wist te creëren. Menno Hulswit zal laten zien dat een andere kijk op gedragsverandering als interactievorm ons kan helpen leerlingen in beweging krijgen waarbij ons dat voorheen niet lukte en biedt een eenvoudig stappenplan om docenten hierbij te helpen.

Online gastcollege

Handschriftonderwijs in de digitale samenleving

13 april 2021
 - 
15:57

In dit webinar nemen Marion van der Meulen en Lia Hesemans je mee om kritisch te kijken naar het handschriftonderwijs in onze digitale samenleving. Handschriftonderwijs is lang onveranderd gebleven: leren schrijven deden we in groep 3 met potlood, kleuters bereiden we voor op het leren schrijven door hen met schrijfpatronen te laten werken, en het handschrift wat we aan leerden was een handschrift in verbonden schrift. Maar de plaats van het handschrift in onze samenleving is veranderd: we gebruiken ons handschrift nauwelijks meer in professionele communicatie. Dat verloopt vrijwel helemaal digitaal.

Data-gedreven marketing heeft de toekomst in een dynamische wereld I Video

12 april 2021
 - 
09:51

In ons dynamische vakgebied volgen technische ontwikkelingen en inzichten elkaar in snel tempo op. Marketingtools die vandaag succesvol werken, kunnen morgen verouderd zijn. Spreker Danny Oosterveer laat je in dit webinar zien waarom data-gedreven marketing onmisbaar is bij toekomstbestendig werken.

Logo Hogeschooltaal

Hogeschooltaal Virtual Classroom I Video

12 april 2021
 - 
09:44

Binnenkort moet je waarschijnlijk de Hogeschooltaaltoets gaan maken. In een virtual classroom helpt Hogeschooltaal je bij de voorbereiding hierop. Uitleg van lastige theorie, maken van oefeningen en antwoord op jouw vragen in een interactieve omgeving. Er zijn twee workshops.

VOORWAARDEN

Noordhoff Uitgevers B.V. (hierna: ‘Noordhoff’) is een besloten vennootschap, gevestigd aan het Winschoterdiep 70a, (9723 AB) te Groningen (Nederland). Noordhoff is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 02031391 en heeft btw-nummer NL 0013.59.435.B01. Op de website Mijn Noordhoff leest u hoe u contact met ons kunt opnemen.

Gebruikersvoorwaarden website

Op het gebruik van deze website van Noordhoff zijn daarnaast onderstaande voorwaarden van toepassing. Door deze website te bezoeken, geeft u aan akkoord te gaan met deze voorwaarden.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunt u geen rechten ontlenen. Noordhoff is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van (1) onjuiste of onvolledige informatie op deze website, (2) het gebruik van deze website of (3) links naar derden.

Deze website bevat informatie die is beschermd op grond van auteursrecht en/of merkenrecht. Als u gebruik wilt maken van deze informatie dient u vooraf schriftelijke toestemming te verkrijgen van Noordhoff.

Met het gebruik van deze website worden er cookies geplaatst. Meer over privacy en cookies leest u hier.

Algemene voorwaarden

Op elk aanbod en iedere offerte en overeenkomst tussen Noordhoff en (particuliere en zakelijke) afnemers zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk wordt afgeweken.

Onze algemene voorwaarden kunt u hier downloaden. De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Onze algemene voorwaarden bevatten informatie voor consumenten betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht bij gebruik van onze webshop.

Licentievoorwaarden digitale leermiddelen

Op de beschikbaarstelling, toegang en het gebruik van digitale producten van Noordhoff zijn de ‘Algemene licentievoorwaarden Digitale Producten’ van toepassing. Hierin is informatie opgenomen over onder meer de (minimum)duur van de overeenkomst, de functionaliteit, veiligheid en relevante interoperabiliteit van het digitale product.

Download de Algemene Licentievoorwaarden Digitale Producten voor gebruik door Consumenten

Download de Algemene Licentievoorwaarden Digitale Producten voor gebruik door Organisaties

Commerciële voorwaarden 

Wanneer je je opgeeft voor een event worden je persoonsgegevens binnen Noordhoff bv gebruikt voor marketing- en sales doeleinden. Het gaat hierbij altijd om doeleinden die betrekking hebben op beroepsonderwijs gerelateerde productinformatie, aanbiedingen en uitnodigingen. Zowel via e-mail als telefoon kan er contact worden opgenomen. Toestemming hiervoor kan te allen tijde kan worden ingetrokken.