|

met vinden

Op deze pagina kun je verschillende whitepapers downloaden en gastcolleges terugkijken.

Op deze pagina kun je verschillende whitepapers downloaden en gastcolleges terugkijken.

Petra Moolenaar

Lezen en schrijven in het vizier

30 november 2021
 - 
16:54

Tijdens een 'uitverkocht' NVC-college gaf Petra Molenaar haar presentatie 'Lezen en schrijven in het vizier'. Doel: docenten handvatten geven om studenten aan te zetten tot beter lezen en schrijven. Kijk hier deze sessie terug.

Over het college 'Lezen en schrijven in het vizier'

Docenten in het mbo en hbo bemerken het dagelijks: hun studenten lezen niet of lezen een tekst maar half. Opdrachten tot het schrijven van verslagen komen niet altijd van de grond. Schrijven en lezen liggen in elkaars verlengde. Studenten die weinig grip op teksten hebben, ondervinden ook problemen bij het schrijven van samenvattingen, verslagen, artikelen of portfolio ‘s.

Wat gebeurt hier?
Bij het lezen vragen we ons af.
Zijn studenten niet competent genoeg? Is het een gebrek aan self-efficacy? Zijn ze niet gemotiveerd? Heeft het te maken met leesattitude? Of is hier sprake van een concentratieprobleem?

Vooral bij het lezen van lange teksten valt de aandacht weg. Je staat voor de keuze: of leestijd tijdens je les geven of samen met de studenten de – te lezen – tekst stap voor stap doornemen, waardoor je les verandert in een les begrijpend lezen.

En bij schrijven doemt de vraag op?
Is er sprake van schrijfangst? Zijn studenten onvoldoende bekend met tekststructuren?
Helpen formats?

Herken je bovenstaande situatie? En ben je samen met collega’s op zoek naar de juiste didactische aanpak?

In dit college wordt ingegaan op de oorzaken van het moeizaam lezen en worden verschillende didactische aanpakken besproken en uitgeprobeerd. In de didactiek wordt uitgegaan van algemeen didactische principes en vakdidactiek. Er is gezocht naar een samenspel tussen inspelen op leesattitude en leesmotivatie bij de studenten en het bijbrengen van vaardigheden en kennis op het gebied van leesstrategieën en teksteigenschappen.

De uitstap naar schrijven is een logisch vervolg. Vragen die beantwoord worden is: wat maakt schrijven moeilijker dan lezen en welke hulplijnen kunnen worden uitgezet.

Dit college bouwt op uitgebreid kwantitatief onderzoek naar effectief lees – en schrijfonderwijs. Meta-analyses hebben laten zien wat werkt als het gaat om het verbeteren van leesbegrip en het vergroten van de leesmotivatie (Guthrie, Klauda &Ho, 2013, Houtveen, 2018, Van den Branden, Van Keer &. Ghesquière, 2019). Voor schrijven maken we gebruik van het onderzoek van Van der Leeuw (2012) en het adviesrapport van de Taalunie.

Over Petra Moolenaar
Petra werkt op dit moment aan haar promotieonderzoek naar lezen en literaire competentie van pabostudenten. In 2014 heeft zij een uitgebreid onderzoek uitgevoerd voor de Europese commissie met als doel: komen tot een verhoogde effectiviteit bij begrijpend leeslessen. Petra heeft ruime ervaring met lesgeven aan studenten aan het mbo en hbo.

Online gastcollege
NU Nederlands

NU Nederlands wordt vernieuwd: laat taal leven! 16.11.2021

29 november 2021
 - 
12:59

NU Nederlands wordt gronding vernieuwd! In de vernieuwde methode leggen we alles langs de meetlat: ‘Is de lesstof relevant voor het dagelijkse leven van de student? Bereidt het de student voldoende voor op het examen? En motiveert de lesstof de student?’. Op 4 november stonden we in de Noordhoff Virtual Classroom om docenten mee te nemen in onze vernieuwde editie van NU Nederlands.

Kijk hier deze sessie terug!

Hoe ziet het vernieuwde NU Nederlands eruit?
Goede beheersing van de Nederlandse taal is essentieel in je leven. Hier spelen we nog meer op in. Tijdens deze sessie laten we je alle ins en outs zien van de vernieuwde leermethode.

Wat wij bedoelen met Laat taal leven:
• Lesstof die aansluit bij belevingswereld én de beroepspraktijk.
• Actuele lessen en lesopeningen die uitnodigen om actief met taal bezig te zijn.
• Sterke focus op leesplezier door gebruik van aansprekende teksten en gevarieerde bronnen.

Dit doen we door het goede te behouden en te verbeteren waar mogelijk:
• Feedback bij alle (extra) opdrachten en de examentrainer.
• Meer voorbeelden (ook in video) bij spreken & gesprekken.
• Nieuwe didactische insteek bij domein lezen om leesvaardigheid te bevorderen.
• Extra beroepsgericht materiaal, nieuwe schrijfopdrachten en nieuwe kijkfragmenten.
• Basisstructuur is uitgebreid met combi-opdrachten en projecten om leerrendement te verhogen.

Online gastcollege

Stimuleer plezier voor lezen al vóór het hoger onderwijs

17 november 2021
 - 
12:00

Raymond van de Klundert geeft zijn kijk op het lees- en taalonderwijs. Raymond van de Klundert, bekend onder zijn pseudoniem Kluun, is de eerste gast in de Noordhoffpodcast Tussenuur met BN’ers. Nanda van Heteren praat met de schrijver over zijn passie voor lezen. Ook wordt er gesproken over het taalonderwijs in Nederland en geeft Kluun aan hoe dit in zijn ogen beter kan.

[video width="320" height="568" mp4="https://start.noordhoff.nl/wp-content/uploads/2021/11/Podcast-teaser_Raymond_1.mp4"][/video]

De schrijver is van mening dat het zaadje om plezier te hebben in lezen en het omgaan met taal al in een eerder stadium dan in het hoger onderwijs moet worden geplant. Zelf pleit hij ervoor dat dat het beste kan in de puberteit, dus op middelbare scholen. Dan moet het schoolsysteem wel op de schop. Op dit moment zijn docenten in het voortgezet onderwijs gebonden aan het curriculum en het programma biedt weinig ruimte om bijvoorbeeld in de ochtend een half uur leestijd in te bouwen, gezamenlijk een boek of verhaal te bespreken of om een enthousiaste schrijver uit te nodigen om een uur te komen praten over zijn passie voor lezen.

Van de Klundert geeft workshops op scholen waar hij leerlingen op een speelse manier in aanraking laat komen met taal en lezen. De leerlingen reageren enthousiast, omdat zij op een manier met de stof bezig zijn die aansluit bij hun interesses en leefwereld.
Kluun vertelt ook over zijn eigen jeugd. Zo las hij als kind al graag, maar heeft hij in zijn tienerjaren weinig gelezen. Dit kwam pas weer terug toen hij zelf ging schrijven.

Zijn boek Komt een vrouw bij de dokter is deels autobiografisch: het is gebaseerd op de tijd dat zijn toenmalige vrouw Judith borstkanker kreeg en overleed. Van de Klundert gaat dieper in op hoe het boek tot stand kwam naar aanleiding van deze persoonlijke gebeurtenis en wat dit betekent in zijn dagelijks leven en dat van zijn drie dochters Eva, Roos en Lola. Ook vertelt hij hoe bij zijn collega’s en bij hem een boek tot stand komt en wat de verschillen zijn.

Het privéleven van de schrijver wordt ook besproken. Kluun vertelt bijvoorbeeld over hoe zijn middelste dochter over een boek denkt dat hij zelf heel goed vindt.

NU Nederlands

NU Nederlands wordt vernieuwd: laat taal leven! 04.11.2021

5 november 2021
 - 
11:39

NU Nederlands wordt gronding vernieuwd! In de vernieuwde methode leggen we alles langs de meetlat: ‘Is de lesstof relevant voor het dagelijkse leven van de student? Bereidt het de student voldoende voor op het examen? En motiveert de lesstof de student?’. Op 4 november stonden we in de Noordhoff Virtual Classroom om docenten mee te nemen in onze vernieuwde editie van NU Nederlands.

Kijk hier deze sessie terug!

Hoe ziet het vernieuwde NU Nederlands eruit?
Goede beheersing van de Nederlandse taal is essentieel in je leven. Hier spelen we nog meer op in. Tijdens deze sessie laten we je alle ins en outs zien van de vernieuwde leermethode.

Wat wij bedoelen met Laat taal leven:
• Lesstof die aansluit bij belevingswereld én de beroepspraktijk.
• Actuele lessen en lesopeningen die uitnodigen om actief met taal bezig te zijn.
• Sterke focus op leesplezier door gebruik van aansprekende teksten en gevarieerde bronnen.

Dit doen we door het goede te behouden en te verbeteren waar mogelijk:
• Feedback bij alle (extra) opdrachten en de examentrainer.
• Meer voorbeelden (ook in video) bij spreken & gesprekken.
• Nieuwe didactische insteek bij domein lezen om leesvaardigheid te bevorderen.
• Extra beroepsgericht materiaal, nieuwe schrijfopdrachten en nieuwe kijkfragmenten.
• Basisstructuur is uitgebreid met combi-opdrachten en projecten om leerrendement te verhogen.

Online gastcollege

De introductie van een nieuwe schrijfmodule Rapporteren

24 september 2021
 - 
09:37

In dit online college presenteren auteurs Joop Veld en Aleid van de Vooren en uitgever Bert Hukema de nieuwe schrijfmodule Rapporteren. Erg interessant voor docenten die Hogeschooltaal gebruiken en/of geïnteresseerd zijn in de nieuwe mogelijkheden van Hogeschooltaal.

De nieuwe module geeft de student handvatten voor het schrijven van uiteenlopende soorten rapporten, zoals een stageverslag, onderzoeksrapport of beleidstekst. Maar bovenal leert de student zélf kritisch na te denken over de structuur, argumentatie en stijl die hierbij nodig zijn.

De sprekers laten zien welke kenmerken de module heeft gekregen na gesprekken met docenten die studenten leren rapporteren in verschillende ho-opleidingen. Zo is er een uitdrukkelijke terugkoppeling gemaakt naar de basisvaardigheden en is de module in te zetten in verschillende leerjaren.

De inhoudelijke lijn is afgestemd op de pas verschenen 8ste editie van het standaardwerk Leren Communiceren, van o.a.  prof. dr. Carel Jansen. En de meest recente APA-richtlijnen zijn erin verwerkt.

Met heldere leerdoelen en een didactiek in stappen is de module Rapporteren van Hogeschooltaal een uitstekend leermiddel om uw eigen onderwijsdoelen te realiseren.

Joop en Bert staan samen voor tientallen jaren ervaring in communicatie-onderwijs op verschillende hogescholen.

Online gastcollege

Vergroot het wiskundig inzicht voor de kennistoets

20 juli 2021
 - 
15:28

Geen student aan de lerarenopleiding is hetzelfde maar ze moeten allen wel de Landelijke Kennistoets wiskunde afleggen. Daarom is het van belang om ze de juiste steun te bieden. In dit whitepaper gaat Ronald Keijzer hier uitgebreid op in.

Ronald Keijzer is sinds 1988 lerarenopleider rekenen wiskunde en vanaf 2008 als lector rekenen-wiskunde verbonden aan Hogeschool iPabo. Hij is betrokken geweest bij verschillende toonaangevende projecten rond het reken-wiskundeonderwijs in de basisschool en het wiskundeonderwijs in de lerarenopleiding, zoals het TAL-project, de Grote Rekendag en het Meetkunstproject.

VOORWAARDEN

Noordhoff Uitgevers B.V. (hierna: ‘Noordhoff’) is een besloten vennootschap, gevestigd aan het Winschoterdiep 70a, (9723 AB) te Groningen (Nederland). Noordhoff is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 02031391 en heeft btw-nummer NL 0013.59.435.B01. Op de website Mijn Noordhoff leest u hoe u contact met ons kunt opnemen.

Gebruikersvoorwaarden website

Op het gebruik van deze website van Noordhoff zijn daarnaast onderstaande voorwaarden van toepassing. Door deze website te bezoeken, geeft u aan akkoord te gaan met deze voorwaarden.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunt u geen rechten ontlenen. Noordhoff is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van (1) onjuiste of onvolledige informatie op deze website, (2) het gebruik van deze website of (3) links naar derden.

Deze website bevat informatie die is beschermd op grond van auteursrecht en/of merkenrecht. Als u gebruik wilt maken van deze informatie dient u vooraf schriftelijke toestemming te verkrijgen van Noordhoff.

Met het gebruik van deze website worden er cookies geplaatst. Meer over privacy en cookies leest u hier.

Algemene voorwaarden

Op elk aanbod en iedere offerte en overeenkomst tussen Noordhoff en (particuliere en zakelijke) afnemers zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk wordt afgeweken.

Onze algemene voorwaarden kunt u hier downloaden. De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Onze algemene voorwaarden bevatten informatie voor consumenten betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht bij gebruik van onze webshop.

Licentievoorwaarden digitale leermiddelen

Op de beschikbaarstelling, toegang en het gebruik van digitale producten van Noordhoff zijn de ‘Algemene licentievoorwaarden Digitale Producten’ van toepassing. Hierin is informatie opgenomen over onder meer de (minimum)duur van de overeenkomst, de functionaliteit, veiligheid en relevante interoperabiliteit van het digitale product.

Download de Algemene Licentievoorwaarden Digitale Producten voor gebruik door Consumenten

Download de Algemene Licentievoorwaarden Digitale Producten voor gebruik door Organisaties

Commerciële voorwaarden 

Wanneer je je opgeeft voor een event worden je persoonsgegevens binnen Noordhoff bv gebruikt voor marketing- en sales doeleinden. Het gaat hierbij altijd om doeleinden die betrekking hebben op beroepsonderwijs gerelateerde productinformatie, aanbiedingen en uitnodigingen. Zowel via e-mail als telefoon kan er contact worden opgenomen. Toestemming hiervoor kan te allen tijde kan worden ingetrokken.