|

met vinden

Op deze pagina kun je verschillende whitepapers downloaden en gastcolleges terugkijken.

Op deze pagina kun je verschillende whitepapers downloaden en gastcolleges terugkijken.

Vergroot het wiskundig inzicht voor de kennistoets

20 juli 2021
 - 
15:28

Geen stuent aan de lerarenopleiding is hetzelfde maar ze moeten allen wel de Landelijke Kennistoets wiskunde afleggen. Daarom is het van belang om ze de juiste steun te bieden. In dit whitepaper gaat Ronald Keijzer hier uitgebreid op in.

Ronald Keijzer is sinds 1988 lerarenopleider rekenen wiskunde en vanaf 2008 als lector rekenen-wiskunde verbonden aan Hogeschool iPabo. Hij is betrokken geweest bij verschillende toonaangevende projecten rond het reken-wiskundeonderwijs in de basisschool en het wiskundeonderwijs in de lerarenopleiding, zoals het TAL-project, de Grote Rekendag en het Meetkunstproject.

De politiek van de coronacrisis

15 juli 2021
 - 
14:30

Het coronavirus ‘COVID-19’ houdt de wereld in zijn greep. Na de uitbraak in China trekt dit nieuwe virus de hele wereld over, met vele duizenden doden tot gevolg. Overheden reageren met beleid om de bewegingsvrijheid van burgers in te perken. Dit whitepaper biedt politicologische inzichten in het coronabeleid, hoe dit te begrijpen én te verbeteren.

Edwin Woerdman studeerde politicologie en is nu hoogleraar Markten en Regulering aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen.

Erwin Krol studeerde Recht & Bestuur en Internationale Betrekkingen en Organisatie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Momenteel is hij onderzoeker en juridisch adviseur bij Pro Facto.

Dilemma’s rondom zelfdenkende technologie

15 juli 2021
 - 
14:09

De discussie over zelfdenkende technologie en de impact die dit heeft op ons dagelijkse leven, kent veel gezichten. Deze technologische ontwikkelingen brengen daarbij nieuwe, ethische vraagstukken met zich mee voor
mensen, bedrijven en overheden.

Dit whitepaper door Bart Wernaart biedt aanknopingspunten voor het debat rondom dit onderwerp en gebruikt theoretische achtergronden om hier dieper op in te kunnen gaan.

Dieren en ethiek: voedsel of vriend? De moraliteit van de bio-industrie

14 juli 2021
 - 
09:29

We hebben een ingewikkelde band met dieren en ook in onze huidige geïndustrialiseerde samenleving hebben we een bijzondere band met dieren. Want hoe kan het dat we intens verdriet hebben bij het overlijden van ons huisdier, en we tegelijkertijd producten consumeren waar veel dieren het leven voor laten? Wat maakt – grof gezegd – nu het verschil tussen een hond die we dagelijks verzorgen en een kip die we ’s avonds op ons bord hebben? We kunnen hier op verschillende manieren naar kijken.

In dit whitepaper legt Bart Wernaart aan de hand van theoretische modellen en hypotheses de achtergronden hiervan uit en biedt hij een tweetal discussieopdrachten die in groepen kunnen worden uitgevoerd.

Mr. dr. Bart Wernaart (1983) is docent recht en ethiek aan Fontys Hogescholen, International Business. Daarnaast is hij als docent-onderzoeker verbonden aan het Fontys Lectoraat Smart Society and Strategy, en doet hij postdoc-onderzoek  binnen de onderzoeksbeweging Smart Society.

Creatieve marketingwerkvormen: handvat in veranderend marketingonderwijs

14 juli 2021
 - 
09:00

Innovatie, verduurzaming, technologie en internationalisering hebben grote invloed op de beroepspraktijk en daarmee op het hoger economisch onderwijs. Dit vraagt om (marketing-) professionals die een belangrijk onderscheidend vermogen inzetten: creatief denken en handelen. In dit whitepaper geven ze uitleg over de veranderende rol van marketingprofessionals, het belang van creativiteit al skill en de plek van de docent, de beroepspraktijk en de student hierin.

Tom Spanjaard is hbo-hoofddocent marketing en innovatie en heeft jarenlange ervaring in het ontwikkelen van creatief en innovatief onderwijs in het economisch domein.

Herman Koot is eigenaar van marketingbureau Buro Koorts. Na twaalf jaar als marketeer en marketingmanager is hij overgestapt naar de bureauzijde. Als ondernemende marketingstrateeg helpt hij samen met zijn team mkb-ondernemers in Nederland en België bij de ontwikkeling van hun bedrijven.

 

Duurzame inzetbaarheid

14 juli 2021
 - 
08:48

Duurzame inzetbaarheid heeft nog nooit zo hoog op de agenda van organisaties gestaan als nu. Nederland vergrijst, de pensioenleeftijd schuift naar achteren en het aantal chronisch zieken neemt toe. De Nederlander wordt steeds ouder en de groep ouderen neemt toe. Irene Schoemakers legt op handige wijze uit hoe ouderen bij de arbeidsmarkt te betrekken en biedt in dit lesmateriaal discussievragen voor tijdens je college.

Irene Schoemakers is arbeids- en organisatiepsychologe en schrijft sinds 1990 op freelancebasis in opdracht van bedrijven en overheidsorganisaties teksten voor tijdschriften, nieuwsbrieven, jaarverslagen, relatie- en personeelsmagazines, websites en andere uitgaven. Ook vervult ze zo nu en dan  de functie van interim hoofdredacteur. Haar aandachtsgebieden zijn: humanresourcesmanagement (HRM), arbeidsmarkt, leiderschap, fusies en overnames, corporate governance, financiën en zorg.

 

VOORWAARDEN

Noordhoff Uitgevers B.V. (hierna: ‘Noordhoff’) is een besloten vennootschap, gevestigd aan het Winschoterdiep 70a, (9723 AB) te Groningen (Nederland). Noordhoff is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 02031391 en heeft btw-nummer NL 0013.59.435.B01. Op de website Mijn Noordhoff leest u hoe u contact met ons kunt opnemen.

Gebruikersvoorwaarden website

Op het gebruik van deze website van Noordhoff zijn daarnaast onderstaande voorwaarden van toepassing. Door deze website te bezoeken, geeft u aan akkoord te gaan met deze voorwaarden.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunt u geen rechten ontlenen. Noordhoff is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van (1) onjuiste of onvolledige informatie op deze website, (2) het gebruik van deze website of (3) links naar derden.

Deze website bevat informatie die is beschermd op grond van auteursrecht en/of merkenrecht. Als u gebruik wilt maken van deze informatie dient u vooraf schriftelijke toestemming te verkrijgen van Noordhoff.

Met het gebruik van deze website worden er cookies geplaatst. Meer over privacy en cookies leest u hier.

Algemene voorwaarden

Op elk aanbod en iedere offerte en overeenkomst tussen Noordhoff en (particuliere en zakelijke) afnemers zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk wordt afgeweken.

Onze algemene voorwaarden kunt u hier downloaden. De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Onze algemene voorwaarden bevatten informatie voor consumenten betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht bij gebruik van onze webshop.

Licentievoorwaarden digitale leermiddelen

Op de beschikbaarstelling, toegang en het gebruik van digitale producten van Noordhoff zijn de ‘Algemene licentievoorwaarden Digitale Producten’ van toepassing. Hierin is informatie opgenomen over onder meer de (minimum)duur van de overeenkomst, de functionaliteit, veiligheid en relevante interoperabiliteit van het digitale product.

Download de Algemene Licentievoorwaarden Digitale Producten voor gebruik door Consumenten

Download de Algemene Licentievoorwaarden Digitale Producten voor gebruik door Organisaties

Commerciële voorwaarden 

Wanneer je je opgeeft voor een event worden je persoonsgegevens binnen Noordhoff bv gebruikt voor marketing- en sales doeleinden. Het gaat hierbij altijd om doeleinden die betrekking hebben op beroepsonderwijs gerelateerde productinformatie, aanbiedingen en uitnodigingen. Zowel via e-mail als telefoon kan er contact worden opgenomen. Toestemming hiervoor kan te allen tijde kan worden ingetrokken.