Hoe gamification kan helpen

Partner
Hbo

Hoe kan gamification helpen bepaalde problemen in het onderwijs op te lossen? Gamification is het gebruik van games in het onderwijs om de leerervaring van studenten leuker en beter te maken. Deze lesaanpak heeft meerdere voordelen, die in de vorige blog besproken zijn. Gamification kan bovendien bepaalde problemen binnen het huidige onderwijssysteem helpen oplossen. Drie van deze uitdagingen komen hier aan bod: het gebrek aan betrokkenheid onder studenten, de beperkte praktijkervaring tijdens het leerproces en het tekort aan aandacht voor studenten met speciale behoeften.

Gebrek aan betrokkenheid onder studenten

Studenten raken in een traditioneel leersysteem, waar weinig aandacht is voor hun persoonlijke behoeften en interesses, over het algemeen sneller verveeld en minder betrokken. Gamification biedt hiervoor een oplossing: deze lesmethode maakt leren leuker en interactiever, waardoor studenten actiever betrokken raken bij de lessen. Door het spelen van speciale games kunnen studenten bepaalde leerdoelen behalen, lesstof behandelen en onderlinge interactie hebben. Tegenwoordig besteden studenten veel van hun vrije tijd online en achter een beeldscherm, dus is het niet meer dan logisch om dit interessegebied ook binnen de school in te zetten. Het is ook mogelijk om deze lesmethode bij e-learning bijvoorbeeld ongemerkt in te zetten, zodat studenten zelf niet doorhebben dat ze eigenlijk aan het leren zijn. Als ze tijdens deze games bijvoorbeeld punten kunnen verdienen zal dat hen alleen maar meer motiveren om hun best te blijven doen.
Gamification wordt steeds vaker in het beroepsonderwijs ingezet. Studenten kunnen hiermee bepaalde vaardigheden opdoen die ze na hun opleiding nodig zullen hebben. Om het principe van gamification te laten slagen is het echter wel van belang dat docenten zelf ook in deze lesmethode geïnteresseerd zijn en het belang ervan inzien. Zij hebben hiervoor bepaalde vaardigheden nodig die buiten de standaard manier van lesgeven vallen, dus zullen ze bereid moeten zijn om hier meer over te leren. Als ze de lesmethode zelf onder de knie hebben kunnen ze deze ook met meer zelfvertrouwen aan hun studenten aanbieden. Studenten zullen hierdoor bovendien meer in zichzelf gaan geloven en minder bang zijn om fouten te maken. Dankzij gamification zien ze dat ze bepaalde risico’s kunnen nemen, waardoor ze zich vrijer voelen om dingen uit te proberen. Deze veranderde mindset zal later in hun (beroeps)leven vaak van pas gaan komen.

Beperkte praktijkervaring tijdens het leerproces

Traditionele lesmethodes zijn vooral gericht op het aanbieden van theoretische kennis, maar door gamification in te voeren kunnen studenten die kennis ook daadwerkelijk toepassen. Dit in de praktijk brengen van kennis is onmisbaar in het beroepsonderwijs, dus is het belangrijk dat docenten studenten die kans geven. Door hen games te laten spelen waarin scenario’s uit het echte leven voorkomen krijgen docenten inzicht in de manier waarop studenten de geleerde theoretische kennis zelf inzetten. Ze kunnen dan waar nodig bijsturen in het leertraject, waardoor studenten zo goed mogelijk worden voorbereid op de complexe arbeidsmarkt. Gamification maakt personalisatie van de lessen ook makkelijker, doordat studenten zelf kunnen kiezen op welke manier ze met de lesstof bezig willen zijn. Dit heeft een positief effect op hun leerresultaten.

Tekort aan aandacht voor studenten met speciale behoeften

Studenten met speciale behoeften hebben vaak moeite om zich te focussen, met als gevolg dat ze meer tijd en hulp nodig hebben om bepaalde taken uit te voeren. Gamification helpt hen om meer geconcentreerd te werken, door de lesstof op een interessante manier aan te bieden. Ook op andere vlakken kan gamification deze studenten tijdens hun leerproces helpen. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat studenten met autisme hun motorische, communicatieve en gedragsvaardigheden dankzij de gamification-methode kunnen verbeteren. De games moeten hiervoor wel zijn aangepast aan de speciale behoeften en interesses van de studenten, maar juist bij deze lesmethode is dat gelukkig goed mogelijk.
Studenten met autisme, en ook veel andere studenten met speciale behoeften, hebben vaak veel positieve feedback en stimulansen nodig. In het traditionele lessysteem kan dit wel eens voor problemen zorgen. Hier ligt vaak de nadruk op concrete cijfers en prestaties, en is er minder aandacht voor de student als individu. Dit kan met name onder deze groep studenten voor veel stress zorgen. Door het invoeren van games in het onderwijs is meer ruimte voor positieve feedback, bijvoorbeeld door het toekennen van badges en punten als zij een taak hebben afgerond. Dit is niet hetzelfde als een rapportcijfer, maar geeft de studenten wel veel voldoening. Zij voelen zich hierdoor gemotiveerd om de taken die ze in de games krijgen zo goed mogelijk uit te voeren, waardoor ze de lesstof beter opnemen. Uit onderzoek blijkt dat studenten die op deze manier les krijgen de lesstof ook langer onthouden.

Gamification biedt mogelijkheden om met grote uitdagingen in het onderwijs om te gaan. Zo krijgen studenten nieuwe perspectieven aangeboden en leren ze kritisch nadenken. Ook kan gamification studenten leren hoe ze het best met situaties uit het echte leven om kunnen gaan. Daarnaast is gamification een goede manier om studenten met speciale behoeften meer aandacht te geven, waardoor zij gemotiveerder en geconcentreerder kunnen leren. Scholen kunnen door het testen van deze leermethode zelf ontdekken op welke punten gamification nog meer een positieve bijdrage kan leveren.

Lees ook:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Interdum urna, ornare et enim vulputate nibh euismod nisl. Tempus mus risus velit ullamcorper. Nulla ac aliquet nisi imperdiet sed vestibulum dolor mi. Fringilla ullamcorper lacinia arcu molestie vestibulum aliquet adipiscing arcu risus.

Nulla ac aliquet nisi imperdiet sed vestibulum dolor mi. Fringilla ullamcorper lacinia arcu molestie vestibulum aliquet velit ullamcorper pretium.

Nieuwsbrief START hoger onderwijs
Ben je docent in het hoger onderwijs en wil je niets missen? We informeren en inspireren je graag met onze e-mailnieuwsbrieven. Laat ons weten waarover je op de hoogte gehouden wilt worden!
Gamification
Nieuwsbrief START hoger onderwijs
Ben je docent in het hoger onderwijs en wil je niets missen? We informeren en inspireren je graag met onze e-mailnieuwsbrieven. Laat ons weten waarover je op de hoogte gehouden wilt worden!

Ook interessant voor jou

Innovatief lesgeven
De waarheid achter de hype blended learning
Artikel
Hbo
Hbo, Mbo
behoefte aan soft skills
behoefte aan soft skills
Aansluiting arbeidsmarkt
Groeiende behoefte aan soft skills
Artikel
Hbo
Hbo, Mbo
Gamification
Gamification
Innovatief lesgeven
De waarheid achter de hype gamification
Artikel
Hbo
Hbo, Mbo

Gerelateerde events

Profielfoto van Teun den Dekker
Hoe pas je design thinking toe in jouw colleges?
Hbo
Hbo
Profielfoto van Annette Markusse en Frans van Galen
Reken-wiskundedidactiek op de pabo
Hbo
Hbo
Bouwen aan digitaal vertrouwen
Hbo
Hbo

Vul onderstaand formulier in en ontvang het artikel in je mailbox