Gamification voor meer betrokkenheid en motivatie

Partner
Hbo

Gamification in het onderwijs kan worden gedefinieerd als een lesmethode waarbij een game-scenario wordt opgesteld rondom het lesplan en de lesdoelen om de betrokkenheid en motivatie van de studenten te vergroten. Gamification wordt steeds vaker gebruikt in het onderwijs, en er worden voor allerlei vakken inmiddels platformen ontwikkeld. Studenten kunnen spelstrategieën gebruiken voor hun lesstof, waardoor ze wat ze leren beter onthouden en kunnen toepassen. Het op grote schaal invoeren van gamification in het onderwijs heeft een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van traditionele lesmethoden.

Meer betrokkenheid met badges, punten en leaderboards
Voor docenten is het van groot belang om zich van tevoren te verdiepen in de voor- en nadelen van gamification. Zo helpt het met meer betrokkenheid bij de lessen, net zoals wanneer ze gamen buiten schooltijd. Zo kunnen ze effectiever leren en bepaalde vaardigheden sneller oppikken. Volgens onderzoek blijkt echter ook dat niet alle studenten hier evenveel van profiteren. Dit hangt af van onder andere de persoonlijkheid van de student, de centrale vaardigheden en de game-elementen die worden ingezet. Zo ontvangen extraverte studenten liever badges voor hun prestaties, en geven introverte studenten de voorkeur aan leaderboards met concrete rankings.

Gamification is een effectief leermiddel omdat het inspeelt op menselijke emoties als intrige, spanning, frustratie en onzekerheid. De sociale mechanismen dragen hieraan bij, omdat ze de studenten aansporen om hun best te doen en betrokken te blijven bij de lesstof. In tegenstelling tot standaard werkbladen en de traditionele manier van werk nakijken – rode kruisjes en groene vinkjes of krulletjes – krijgen studenten door gamification het gevoel dat ze fouten mogen maken en op hun eigen tempo kunnen leren. Doordat gamification een meer speelse en ontspannen lesmethode is voelen ze zich vrijer in hun leerproces. Dit is belangrijk in het beroepsonderwijs, omdat praktijkgericht leren en zelfontplooiing hier twee centrale elementen zijn. Beiden worden door middel van de gamification-methode gestimuleerd.

Studenten zijn gemotiveerder
Gamification in het onderwijs motiveert studenten en helpt hen de aandacht bij de les te houden. Naast dat het helpt met het verbeteren van bepaalde vaardigheden en het de lesstof leuker maakt, heeft gamification ook pedagogische functies. Zo kan het gebruik van games studenten socialer maken. Ook blijken studenten door het spelen van games endorfine aan te maken, waardoor ze zich meer ontspannen en gefocust voelen. Gamification spreekt bovendien de intrinsieke motivatie van studenten aan, waardoor zij hun taken zelf ook willen doen in plaats van dat ze zich verplicht voelen. Zo raken zij oprecht geïnteresseerd in de onderwerpen die tijdens de lessen aan bod komen. Bovendien is gamification een zeer sociale leermethode, die communicatie en samenwerking tussen studenten aanmoedigt. De apps en games zorgen er op die manier voor dat studenten zichzelf en elkaar blijven uitdagen, en dat ze hun prestaties willen verbeteren.

Studenten slaan kennis sneller op en onthouden meer
Doordat gamification standaard lestaken omzet in persoonlijke ‘challenges’ of uitdagingen blijven studenten meer betrokken bij de lesstof. Deze challenges kunnen op individueel niveau zijn, maar ook in groepen, met doelen als samenwerking of het aansporen van vriendschappelijke concurrentie. Door deze challenges werken studenten toe naar een einddoel, waardoor ze gemotiveerd en geïnteresseerd blijven, en dus meer onthouden. Bovendien spelen, zoals eerder genoemd, emoties ook een rol bij het gamification-proces. Deze helpen studenten om op een dieper niveau bezig te zijn met de lesinhoud. Hierdoor kunnen zij hun aandacht volledig bij de lesstof houden, waardoor de kennis die ze opdoen hen bijblijft. Dit is zeker bij het beroepsonderwijs van groot belang. Studenten leren hier vaardigheden en kennis voor een specifiek beroep of werkveld, dus blijvende interesse is hiervoor cruciaal.
Gamification maakt het leerproces ook persoonlijker, wat binnen het beroepsonderwijs ook van grote waarde is. Technologische tools als gamification maken het makkelijker om rekening te houden met de behoeften en vaardigheden van individuele studenten. Dit vereenvoudigt het opstellen van persoonlijke leerdoelen en het uitstippelen van een persoonlijk leertraject.

Gamification zorgt ervoor dat studenten zich op een leuke manier in de lesstof kunnen verdiepen. Door middel van sociale beoordelingsmechanismen krijgen zij op een positieve manier feedback op hun werk, en worden ze aangemoedigd om hun best te blijven doen. Deze intrinsieke motivatie kan hun leerprestaties sterk verbeteren.

Lees ook:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Interdum urna, ornare et enim vulputate nibh euismod nisl. Tempus mus risus velit ullamcorper. Nulla ac aliquet nisi imperdiet sed vestibulum dolor mi. Fringilla ullamcorper lacinia arcu molestie vestibulum aliquet adipiscing arcu risus.

Nulla ac aliquet nisi imperdiet sed vestibulum dolor mi. Fringilla ullamcorper lacinia arcu molestie vestibulum aliquet velit ullamcorper pretium.

Gamification

Ook interessant voor jou

Onderwijsvaardigheden
Motivatie: vriend en vijand van elke student
Artikel
Hbo
Hbo, Mbo
bedrijfsleven samenwerken
bedrijfsleven samenwerken
Aansluiting arbeidsmarkt
Onderwijs en bedrijfsleven als team
Artikel
Hbo
Hbo, Mbo
De toekomst van onderwijs is nu
De toekomst van onderwijs is nu
School van de toekomst
De toekomst van onderwijs is nu
Whitepaper
Hbo
Hbo

Gerelateerde events

Nieuw!
Externe Verslaggeving door de jaren heen
25 apr
15:00
- 16:30
Hbo
Hbo
Hoe pas je design thinking toe in jouw colleges?
13 apr
12:30
- 14:00
Hbo
Hbo
Reken-wiskundedidactiek op de pabo
Hbo
Hbo

Vul onderstaand formulier in en ontvang het artikel in je mailbox

Alles weten over gamification?

Lees en leer over wat het precies is, hoe je het in kunt zetten in je les en wat de voor- en nadelen zijn op deze thema-pagina.