Meer betrokkenheid en motivatie met gamification

Partner
Hbo

Gamification in het onderwijs kan worden gedefinieerd als een lesmethode waarbij een game-scenario wordt opgesteld rondom het lesplan en de lesdoelen om de betrokkenheid en motivatie van de studenten te vergroten. Gamification wordt steeds vaker gebruikt in het onderwijs, en er worden voor allerlei vakken inmiddels platformen ontwikkeld. Studenten kunnen spelstrategieën gebruiken voor hun lesstof, waardoor ze wat ze leren beter onthouden en kunnen toepassen. Het op grote schaal invoeren van gamification in het onderwijs heeft een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van traditionele lesmethoden.

Meer betrokkenheid met badges, punten en leaderboards

Voor docenten is het van groot belang om zich van tevoren te verdiepen in de voor- en nadelen van gamification. Zo helpt het met meer betrokkenheid bij de lessen, net zoals wanneer ze gamen buiten schooltijd. Zo kunnen ze effectiever leren en bepaalde vaardigheden sneller oppikken. Volgens onderzoek blijkt echter ook dat niet alle studenten hier evenveel van profiteren. Dit hangt af van onder andere de persoonlijkheid van de student, de centrale vaardigheden en de game-elementen die worden ingezet. Zo ontvangen extraverte studenten liever badges voor hun prestaties, en geven introverte studenten de voorkeur aan leaderboards met concrete rankings.

Gamification is een effectief leermiddel omdat het inspeelt op menselijke emoties als intrige, spanning, frustratie en onzekerheid. De sociale mechanismen dragen hieraan bij, omdat ze de studenten aansporen om hun best te doen en betrokken te blijven bij de lesstof. In tegenstelling tot standaard werkbladen en de traditionele manier van werk nakijken – rode kruisjes en groene vinkjes of krulletjes – krijgen studenten door gamification het gevoel dat ze fouten mogen maken en op hun eigen tempo kunnen leren. Doordat gamification een meer speelse en ontspannen lesmethode is voelen ze zich vrijer in hun leerproces. Dit is belangrijk in het beroepsonderwijs, omdat praktijkgericht leren en zelfontplooiing hier twee centrale elementen zijn. Beiden worden door middel van de gamification-methode gestimuleerd.

Studenten zijn gemotiveerder

Gamification in het onderwijs motiveert studenten en helpt hen de aandacht bij de les te houden. Naast dat het helpt met het verbeteren van bepaalde vaardigheden en het de lesstof leuker maakt, heeft gamification ook pedagogische functies. Zo kan het gebruik van games studenten socialer maken. Ook blijken studenten door het spelen van games endorfine aan te maken, waardoor ze zich meer ontspannen en gefocust voelen. Gamification spreekt bovendien de intrinsieke motivatie van studenten aan, waardoor zij hun taken zelf ook willen doen in plaats van dat ze zich verplicht voelen. Zo raken zij oprecht geïnteresseerd in de onderwerpen die tijdens de lessen aan bod komen. Bovendien is gamification een zeer sociale leermethode, die communicatie en samenwerking tussen studenten aanmoedigt. De apps en games zorgen er op die manier voor dat studenten zichzelf en elkaar blijven uitdagen, en dat ze hun prestaties willen verbeteren.

Studenten slaan kennis sneller op en onthouden meer

Doordat gamification standaard lestaken omzet in persoonlijke ‘challenges’ of uitdagingen blijven studenten meer betrokken bij de lesstof. Deze challenges kunnen op individueel niveau zijn, maar ook in groepen, met doelen als samenwerking of het aansporen van vriendschappelijke concurrentie. Door deze challenges werken studenten toe naar een einddoel, waardoor ze gemotiveerd en geïnteresseerd blijven, en dus meer onthouden. Bovendien spelen, zoals eerder genoemd, emoties ook een rol bij het gamification-proces. Deze helpen studenten om op een dieper niveau bezig te zijn met de lesinhoud. Hierdoor kunnen zij hun aandacht volledig bij de lesstof houden, waardoor de kennis die ze opdoen hen bijblijft. Dit is zeker bij het beroepsonderwijs van groot belang. Studenten leren hier vaardigheden en kennis voor een specifiek beroep of werkveld, dus blijvende interesse is hiervoor cruciaal.
Gamification maakt het leerproces ook persoonlijker, wat binnen het beroepsonderwijs ook van grote waarde is. Technologische tools als gamification maken het makkelijker om rekening te houden met de behoeften en vaardigheden van individuele studenten. Dit vereenvoudigt het opstellen van persoonlijke leerdoelen en het uitstippelen van een persoonlijk leertraject.

Gamification zorgt ervoor dat studenten zich op een leuke manier in de lesstof kunnen verdiepen. Door middel van sociale beoordelingsmechanismen krijgen zij op een positieve manier feedback op hun werk, en worden ze aangemoedigd om hun best te blijven doen. Deze intrinsieke motivatie kan hun leerprestaties sterk verbeteren.

Lees ook:

Whitepaper:

Of download ons Whitepaper Gamification via onderstaande button.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Interdum urna, ornare et enim vulputate nibh euismod nisl. Tempus mus risus velit ullamcorper. Nulla ac aliquet nisi imperdiet sed vestibulum dolor mi. Fringilla ullamcorper lacinia arcu molestie vestibulum aliquet adipiscing arcu risus.

Nulla ac aliquet nisi imperdiet sed vestibulum dolor mi. Fringilla ullamcorper lacinia arcu molestie vestibulum aliquet velit ullamcorper pretium.

Nieuwsbrief Hoger onderwijs

Ben je docent in het hoger onderwijs en wil je niets missen? We informeren en inspireren je graag met onze e-mailnieuwsbrieven. Laat ons weten waarover je op de hoogte gehouden wilt worden!

Nieuwsbrief Middelbaar beroepsonderwijs

Ben je docent in het middelbaar beroepsonderwijs en wil je niets missen? We informeren en inspireren je graag met onze e-mailnieuwsbrieven. Laat ons weten waarover je op de hoogte gehouden wilt worden!

Gamification
Whitepaper Gamification

Hoe kun je gamification inzetten in jouw les? Wat zijn de voor- en nadelen? De whitepaper gamification is speciaal gemaakt voor docenten die lesgeven in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Een super handig document voor de innovatieve docent die meer wil doen met gamification, maar nog niet precies weet waar te beginnen.

Ook interessant voor jou

Afbeelding van 2 docenten in het beroepsonderwijs
Afbeelding van 2 docenten in het beroepsonderwijs
Klassenmanagement in het beroepsonderwijs
Artikel
Hbo
Mbo, Hbo
Profiel foto van Milou van Harsel.
Profiel foto van Milou van Harsel.
Whitepaper: Zelfregulerend leren
Whitepaper
Hbo
Hbo
Design thinking in je college toepassen. Hoe doe je dat?
Artikel
Hbo
Hbo

Gerelateerde events

Haal alles uit de digitale leeromgeving – Noordhoff mbo
10 sep
16:00
- 17:00
Mbo
Mbo
Foto van Wilco Verdoold en Martine Mingaars. Keynote spreker en dagvoorzitter van dit Aan tafel event
Aan tafel! – AI en automatisch beoordelen
10 okt
10:30
- 14:00
Hbo
Hbo
Profielfoto van Martine Mingaars, dagvoorzitter van het Aan tafel event 2024
Aan tafel! – AI, Rol van student, docent en uitgever
24 sep
10:30
- 14:00
Hbo
Hbo
56

Vul onderstaand formulier in en ontvang het artikel in je mailbox

Zoeken