Blended learning is een blijvertje, maar hoe vind je de balans?

START
Redactie
Hbo

Vier op de vijf docenten in het hoger onderwijs zijn groot voorstander van blended learning. Dat blijkt uit een onafhankelijk onderzoek onder docenten naar digitalisering, flexibilisering en blended learning. Het is geen verrassende uitkomst. Blended learning is bij veel scholen de praktijk, waarbij de balans tussen fysiek en digitaal wel steeds kan verschuiven.

 

Blended learning is een mengvorm van fysieke en digitale leeractiviteiten, leermaterialen en tools, waarbij beide vormen een substantieel deel zijn van het onderwijs. In het onderzoek door marktonderzoeksbureau MarketResponse onder 981 docenten in het hoger onderwijs zegt bijna twee derde (65%) dat ze blended learning toepassen in hun lessen. Door corona is dat niet altijd een vrije keuze geweest, maar ook zonder coronamaatregelen kiezen docenten het liefst voor de mengvorm. 62% van de respondenten zegt te verwachten dat ze het volgend studiejaar meer gebruik gaan maken van blended learning. Ruim driekwart (78%) van de docenten zegt dat hun onderwijsinstelling blended learning stimuleert en 69% geeft aan dat er concrete plannen zijn voor meer nadruk daarop.

Wat doe je fysiek, wat digitaal?

Blended learning is here to stay, zou je kunnen zeggen. 81% in het onderzoek onderschrijft de stelling  dat ‘de student het komend studiejaar een mix krijgt van fysiek en digitaal onderwijs’. Voor veel docenten is het nog wel de vraag hoe je dat in de praktijk inricht. Als er geen coronamaatregelen zijn die voorschrijven of en wanneer studenten fysiek onderwijs mogen krijgen, hoe bepaal je dan wat fysiek is en wat digitaal? Minder dan de helft van de docenten (41%) zegt een duidelijk beeld te hebben welke onderdelen van het leerproces ze fysiek of digitaal willen doen. Een nog kleiner deel (19%) geeft aan dat hun onderwijsinstelling duidelijke richtlijnen daarvoor heeft. Wellicht is het er nog niet van gekomen om die op te stellen of laten instellingen de juiste verdeling per opleiding of leerjaar over aan de docenten of secties.

Expert in digitale studiemiddelen

Blended learning is een onderdeel van de digitalisering van het onderwijs. Het onderzoek laat zien dat docenten in het hoger onderwijs daar in zijn algemeenheid positief tegenover staan. In het hoger onderwijs zijn – zo blijkt ook uit dit onderzoek –wat innovatievere en doelgerichtere mensen werkzaam, zeker in vergelijking met de gemiddelde Nederlander. De docenten uit het onderzoek vinden dat ze goed overweg kunnen met de nieuwe technologie. Een ruime meerderheid (59%) vindt zichzelf digitaal vaardig, bijna een derde (29%) noemt zichzelf een expert of sterk in het gebruik van digitale studiemiddelen en platforms. Die inschatting lijkt eraan bij te dragen dat de drempel voor de inzet van het digitale deel van blended learning voor deze docenten laag is.

Hoe de mengvorm tussen digitaal en fysiek eruit zag, werd de afgelopen twee jaar medebepaald door de coronarichtlijnen. Docenten hebben er nog niet zo’n beeld van hoe die mengvorm eruit moet zien onder normale omstandigheden. Ook onderwijsinstellingen zelf hebben daar nog nauwelijks beleid voor geformuleerd. Misschien is het verstandig om dit moment aan te grijpen om met elkaar in gesprek te gaan over de middelen en platforms die waarde toevoegen en over een goede balans tussen fysiek en digitaal.

Lees ook de andere artikelen gerelateerd aan dit onderzoek: Onderzoek naar stemming docenten over digitalisering en flexibilisering, Docenten positief over flexibilisering van het hoger onderwijs en Wat vinden de docenten zelf eigenlijk van digitalisering?

Of download de infographic via de downloadknop hieronder en ontvang alles in één overzicht.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Interdum urna, ornare et enim vulputate nibh euismod nisl. Tempus mus risus velit ullamcorper. Nulla ac aliquet nisi imperdiet sed vestibulum dolor mi. Fringilla ullamcorper lacinia arcu molestie vestibulum aliquet adipiscing arcu risus.

Nulla ac aliquet nisi imperdiet sed vestibulum dolor mi. Fringilla ullamcorper lacinia arcu molestie vestibulum aliquet velit ullamcorper pretium.

Ook interessant voor jou

Afstandsonderwijs: internationaal studeren
Afstandsonderwijs: internationaal studeren
Innovatief lesgeven
Internationale studiemogelijkheden op maat, welke opties zijn er?
Artikel
Hbo
Hbo
Onderwijsvaardigheden
Motivatie: vriend en vijand van elke student
Artikel
Hbo
Hbo, Mbo
peer review
peer review
Innovatief lesgeven
Online tools voor peerreview effectief inzetten in je les
Artikel
Hbo
Hbo, Mbo

Gerelateerde events

Nieuw!
Reken-wiskundedidactiek op de pabo
16 mrt
12:30
- 14:00
Hbo
Hbo
Nieuw!
Bouwen aan digitaal vertrouwen
15 mrt
10:00
- 11:30
Hbo
Hbo
Meesterlijk met mensen
Meesterlijk met mensen: Grip op persoonsvorming in het basisonderwijs
8 mrt
13:00
- 14:00
Hbo
Hbo
53

Vul onderstaand formulier in en ontvang het artikel in je mailbox

Alles weten over gamification?

Lees en leer over wat het precies is, hoe je het in kunt zetten in je les en wat de voor- en nadelen zijn op deze thema-pagina.