Wat vinden de docenten zelf eigenlijk van digitalisering?

START
Redactie
Hbo

Het onderwijs digitaliseert, net zoals de hele samenleving. De coronapandemie heeft die ontwikkeling nog een extra duwtje in de rug gegeven. Digitalisering wordt vaak bekeken vanuit de wat abstracte, grote beweging: hoe staat het met de digitale transformatie in het onderwijs? Of vanuit de techniek: wat is er mogelijk, wat zijn de innovaties? Maar het kan ook geen kwaad om een van de hoofdrolspelers bij dit gesprek te betrekken.

 

Hoe kijken docenten naar digitalisering? Maken zij gebruik van digitale studiemiddelen, wordt digitalisering gestimuleerd door hun onderwijsinstelling, welke ondersteuning zoeken zij in een digitaal platform? Onafhankelijk onderzoek door gerenommeerd marktonderzoeksbureau MarketResponse onder een kleine 1.000 docenten in het hoger onderwijs laat zien dat digitale leermiddelen een vaste plek in het lokaal of de collegezaal hebben. Een ruime meerderheid (80%) is een groot voorstander van digitale leermiddelen. Een iets kleiner deel (68%) past de middelen toe in de lessen. In het onderzoek zegt 55% digitale leermiddelen het volgend jaar veel meer te willen toepassen. Daarbij vinden zij hun werkgever aan hun zijde. Van de docenten uit het onderzoek zegt 73% dat hun onderwijsinstelling het gebruik van digitale leermiddelen stimuleert. Meer dan de helft van de instellingen (56%) heeft volgens de docent concrete plannen om meer gebruik te maken van digitale studiemiddelen.

Bepalen docenten zelf de keuze?

Kunnen docenten zelf bepalen welke digitale middelen zij gebruiken? Bijna de helft (46%) zegt volledig vrij te zijn in de keuze of in ieder geval de bepalende stem te hebben. De anderen worden uitgenodigd om mee te denken, maar maken de keuze voor middelen uiteindelijk niet.
Nog even voor de duidelijkheid: met digitale studiemiddelen wordt de digitale content bedoeld die kennis overdraagt en toetst inclusief de platforms die online feedback, personalisatie en monitoring van de studievoortgang mogelijk maken.

Het type ‘docent in het hoger onderwijs’

Het onafhankelijke onderzoek  geeft een goed inkijkje in de perceptie van de docenten in het hoger onderwijs van een nogal abstract begrip als digitalisering. Samenvattend kun je zeggen dat docenten positief staan tegenover digitalisering, er veel gebruik van maken en dat liefst nog iets meer gaan doen. Die resultaten kun je overigens niet veralgemeniseren naar het onderwijs als geheel of naar de samenleving. Het onderzoek is ook in het ‘type mens’ gedoken: welke levensstijl en houding hebben docenten in het hoger onderwijs? Daaruit blijkt dat deze docenten niet bepaald de gemiddelde Nederlanders zijn. De menstypes die hechten aan waarden als innovatie, zelfontplooiing en controle zijn hier sterk oververtegenwoordigd. Van de docenten in het hoger onderwijs behoort 79% hiertoe, tegen 42% van de ´gewone´ Nederlander. Deze docenten kiezen vaker voor vernieuwende werkvormen en stimuleren de autonomie bij studenten. Digitale leermiddelen en online platforms sluiten daar beter bij aan dan traditionele middelen. Dit onderzoek pleit er met name voor om digitalisering in het onderwijs niet vanuit de abstractie te bekijken, maar om in gesprek te gaan met een van de hoofdrolspelers en te vragen: wat willen jullie?

Lees ook de andere artikelen gerelateerd aan dit onderzoek: Onderzoek naar stemming docenten over digitalisering en flexibilisering, Blended learning is een blijvertje, maar hoe vind je de balans? en Docenten positief over flexibilisering van het hoger onderwijs.

Of download de infographic via de downloadknop hieronder en ontvang alles in één overzicht.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Interdum urna, ornare et enim vulputate nibh euismod nisl. Tempus mus risus velit ullamcorper. Nulla ac aliquet nisi imperdiet sed vestibulum dolor mi. Fringilla ullamcorper lacinia arcu molestie vestibulum aliquet adipiscing arcu risus.

Nulla ac aliquet nisi imperdiet sed vestibulum dolor mi. Fringilla ullamcorper lacinia arcu molestie vestibulum aliquet velit ullamcorper pretium.

Ook interessant voor jou

School van de toekomst
Is ons onderwijs voorbereid op de toekomst?
Artikel
Hbo
Hbo, Mbo
Digitale proctoring
Digitale proctoring
Innovatief lesgeven
Digitale proctoring
Artikel
Hbo
Hbo, Mbo
peer review
peer review
Innovatief lesgeven
Online tools voor peerreview effectief inzetten in je les
Artikel
Hbo
Hbo, Mbo

Gerelateerde events

Nieuw!
Externe Verslaggeving door de jaren heen
25 apr
15:00
- 16:30
Hbo
Hbo
Hoe pas je design thinking toe in jouw colleges?
13 apr
12:30
- 14:00
Hbo
Hbo
Reken-wiskundedidactiek op de pabo
Hbo
Hbo
52

Vul onderstaand formulier in en ontvang het artikel in je mailbox

Alles weten over gamification?

Lees en leer over wat het precies is, hoe je het in kunt zetten in je les en wat de voor- en nadelen zijn op deze thema-pagina.