Adaptief leren: een introductie

Hbo

Adaptief leren richt zich op de unieke behoeften van elke individuele student. Studenten leren op veel verschillende manieren. Wat voor sommigen werkt, werkt misschien niet helemaal voor anderen. Hier kan adaptief leren van grote waarde zijn, omdat het rekening houdt met de verschillen in iemands leervermogen en het onderwijs daarop afstemt. In de nabije toekomst verwachten we een snelle toename van de implementatie van intelligente systemen en technologieën in het traditionele onderwijs. Sterker nog, tegen 2025 zal de wereldwijde adaptieve onderwijssector zijn gegroeid met een samengesteld jaarlijks groeipercentage van 22,7 procent en een waarde van €4,89 miljard hebben bereikt.

Tip: bekijk de video over adaptief leren.

Wat is adaptief leren precies?

Adaptief leren – ook wel adaptief onderwijs genoemd – is een alternatief voor de traditionele one-size-fits-all-aanpak. Bij deze benadering wordt gebruikgemaakt van slimme algoritmen, gamification-systemen, videobeelden, mixed reality enzovoort, om ervoor te zorgen dat lessen en activiteiten worden aangepast aan de unieke behoeften en de sterke en zwakke punten van elke individuele student. Adaptieve leertechnologieën evolueren continu. In een traditionele klassikale setting vindt adaptief leren meestal plaats met behulp van een computer en omvat het activiteiten als games, evaluatiesessies en meer. Wanneer adaptief leren op afstand plaatsvindt gebeurt dit vaak door middel van videochats met docenten en online groepssessies met medestudenten. Het doel van adaptieve leertechnologie is om elke student de best mogelijke leerervaring te bieden, of het nu gaat om één enkele student per keer of duizenden studenten tegelijk.

Hoe werkt adaptief leren?

Door algoritmen te gebruiken om educatieve content op de unieke behoeften van de student af te stemmen – net zoals een docent zou doen tijdens individuele sessies – kan aanvullende of aangepaste content maar ook extra ondersteuning of remediëring geboden worden. De technologie geeft aan wat de student moet leren om door te gaan naar het volgende onderdeel, de volgende module of sectie – wat pas gebeurt als de student eerdere leerdoelen onder de knie heeft. Voor het bepalen van de volgende stappen krijgen algoritmen de opdracht om bepaalde vragen te beantwoorden, zoals ‘wat weet de student’, ‘in welk tempo vindt het leren plaats’ en ‘wat is het volgende dat de student moet leren’. Op basis hiervan presenteert het algoritme de volgende modules of onderdelen. Tests zijn een cruciale factor in de doeltreffendheid van adaptief leren, omdat deze helpen bij het evalueren van eventuele hiaten in kennis of begrip en ervoor zorgen dat de student feedback en, waar nodig, extra begeleiding krijgt.

Wat zijn de voordelen van adaptief leren voor de student?

Adaptief leren biedt talloze voordelen. Laten we eens kijken naar enkele van de belangrijkste.

Uitbreiding van de leermogelijkheden

Zowel formeel als informeel leren worden steeds meer een levenslange onderneming en omvatten verschillende leerervaringen. Met adaptief leren hebben studenten de regie over hun eigen leerproces en kunnen ze op hun eigen tempo leren en feedback ontvangen, ook zonder directe toegang tot een docent.

Betere betrokkenheid

Adaptief leren leidt tot aanzienlijk meer betrokkenheid bij studenten – het verbetert niet alleen de manier waarop studenten met het studiemateriaal maar ook met docenten en medestudenten omgaan. Betrokkenheid en participatie is van cruciaal belang en resulteert in beter kennisbehoud en academische prestaties en leidt tot minder uitval.

Aanpassen van studiemateriaal

Adaptief leren maakt het mogelijk om studiemateriaal aan te passen op basis van de kennis en het begrip van een student. Dit is een van de belangrijkste voordelen van adaptief leren. Tijdens het doorlopen van elk onderdeel van het curriculum detecteert adaptieve leertechnologie welke kennis de student heeft verworven en past het leermateriaal aan om ervoor te zorgen dat hij of zij de onderwerpen heeft begrepen voordat hij doorgaat naar de volgende stap.

Positieve impact op de studentenervaring

Adaptief leren biedt een ondersteunende, motiverende en stimulerende ervaring omdat het studiemateriaal zodanig aangepast kan worden dat studenten zich niet overweldigd of geïntimideerd voelen door onderwerpen die op een bepaald moment mogelijk nog te ingewikkeld zijn. Hierdoor kunnen ze hun prestaties in hun eigen tempo verbeteren, waardoor hun zelfvertrouwen en motivatie toenemen.

Tot slot

Uit diverse onderzoeken blijkt dat adaptief leren leidt tot meer succes. Zo presteren studenten die gebruikmaken van adaptief leren significant beter dan studenten die op de reguliere manier leren. En hoewel vooral minder goed presterende studenten de meeste baat lijken te hebben bij adaptief leren, is gebleken dat het bij alle studenten leidt tot een betere werkhouding, meer motivatie en efficiëntere studiegewoonten. Studenten gaven aan dat ze de directe feedback, aangepaste oefeningen en stapsgewijze uitleg waarderen. Bovendien ervaren ze dankzij adaptief leren minder stress omdat het materiaal aan hun eigen tempo aangepast wordt en nieuwe onderwerpen pas worden geïntroduceerd als ze er klaar voor zijn.

Lees ook:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Interdum urna, ornare et enim vulputate nibh euismod nisl. Tempus mus risus velit ullamcorper. Nulla ac aliquet nisi imperdiet sed vestibulum dolor mi. Fringilla ullamcorper lacinia arcu molestie vestibulum aliquet adipiscing arcu risus.

Nulla ac aliquet nisi imperdiet sed vestibulum dolor mi. Fringilla ullamcorper lacinia arcu molestie vestibulum aliquet velit ullamcorper pretium.

Nieuwsbrief Hoger onderwijs

Ben je docent in het hoger onderwijs en wil je niets missen? We informeren en inspireren je graag met onze e-mailnieuwsbrieven. Laat ons weten waarover je op de hoogte gehouden wilt worden!

Nieuwsbrief Middelbaar beroepsonderwijs

Ben je docent in het middelbaar beroepsonderwijs en wil je niets missen? We informeren en inspireren je graag met onze e-mailnieuwsbrieven. Laat ons weten waarover je op de hoogte gehouden wilt worden!

Adaptief leren
Whitepaper Adaptief leren

Wat is adaptief leren exact? Hoe wordt het gebruikt? Wat zijn de voor- en nadelen? En hoe start je zelf met een adaptieve leeromgeving? De whitepaper adaptief leren is speciaal gemaakt voor docenten die lesgeven in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs.

Ook interessant voor jou

Onderwijsvaardigheden
Bewuster omgaan met gegevens: 5 tips
Artikel
Hbo
Hbo, Mbo
ethiek in het onderwijs
ethiek in het onderwijs
Onderwijsvaardigheden
Hoe belangrijk is ethiek in het onderwijs?
Artikel
Hbo
Hbo, Mbo
Flexpertise
Flexpertise
Aansluiting arbeidsmarkt
Het belang van flexpertise in het beroepsonderwijs
Artikel
Hbo
Hbo, Mbo

Gerelateerde events

Foto van Wilco Verdoold en Martine Mingaars. Keynote spreker en dagvoorzitter van dit Aan tafel event
Nieuw!
Aan tafel! – AI en automatisch beoordelen
15 okt
10:30
- 14:00
Hbo
Hbo
Profielfoto van Martine Mingaars, dagvoorzitter van het Aan tafel event 2024
Nieuw!
Aan tafel! – AI, Rol van student, docent en uitgever
24 sep
10:30
- 14:00
Hbo
Hbo
Grip op persoonsvorming in het basisonderwijs
26 jun
15:00
- 16:00
Hbo
Hbo

Vul onderstaand formulier in en ontvang het artikel in je mailbox

Zoek