Transformatief leren: zelfsturend leren stimuleren

Hbo

Zelfsturend onderwijs is een belangrijk thema in onderwijsland. Tijdens eerder onderzoek ontdekte Arthur Kok, van Fontys Academy for the Creative Economy, dat studenten en docenten prestaties anders ervaren. Dit leidt tot prestatiedruk en geeft stress bij hoger onderwijs studenten. Op een andere manier kijken naar presteren is nodig. Arthur doet onderzoek naar transformatief leren. Wat houdt dit in en hoe gaat dit docenten en studenten helpen?

Onderzoekend vermogen

Arthur: “Het project gaat over onderzoekend vermogen in het hoger onderwijs. Hoe geef je onderzoekadvies aan studenten, die geen onderzoekprofiel hebben? Studenten, waar het onderzoek zich op richt, hebben een mbo- of havo-profiel en zijn gemiddeld tussen de 17 en 21 jaar. De afgelopen twintig jaar wordt deze doelgroep geconfronteerd met het vak onderzoek, vanuit de ambitie van hogescholen om een kennisinstelling te worden. Mijn project richt zich op meerdere facetten. We zoeken naar antwoorden als: ‘Zijn de docenten voldoende toegerust om deze onderwijstaak uit te voeren?

We leiden studenten op tot beroepsprofessionals. Het zelf ontdekken, de intrinsieke motivatie stimuleren, het zelfsturend vermogen van studenten: dat is mijns inziens wezenlijk voor de beroepspraktijk. En dat is iets wat ik studenten graag wil leren. Ik pleit ervoor om vanuit een pedagogische visie studenten te begeleiden naar zelf-ontdekkend leren. In mijn eerdere onderzoek (Hoe onderzoeken weer ontdekken wordt 1)  ging ik in op spelen. Spelen gebruiken om tot nieuwe inzichten te komen. Je kunt het vergelijken met niet-methodisch werken. Studenten gaan weer experimenteren.

Vanuit zelfsturing een perspectiefwisseling bereiken

Arthur lacht. “Het eerste project over spelen in het laatste studiejaar werkte alleen niet. Ik werkte met vierdejaars studenten die in hun afstudeerjaar zitten. Op het hoogste niveau worden deze studenten getoetst, dat verhoudt zich ingewikkeld tot het speelkarakter. De student is zich daar volledig van bewust en wil alleen maar presteren.

In de nieuwe bachelor beginnen studenten in leerjaar één, het eerste semester meteen met een praktische opdracht. De beoordeling is ook aangepast. Het gaat er niet over dat studenten gaan spelen. Nee, het gaat erover dat ze leren hoe ze ruimte kunnen nemen voor hun eigen zoektocht, terwijl er tegelijkertijd een resultaatverplichting is. Dit is voor mij de definitie van professioneel gedrag. Dit wordt van ze verwacht in de beroepspraktijk. Toen ben ik op het concept van transformatief leren gekomen.”

De essentie is hoe je vanuit zelfsturing een perspectiefwisseling bij de student bereikt. Steeds beter worden in wat je al doet is niet genoeg om op een hoger denkniveau te komen. Ik zou zeggen: de potentie van transformatie zoek ik in de student zelf. Ik geloof dat wij allemaal onbeperkte geesten zijn. Cultuur en opvoeding kunnen ons hier weliswaar in beperken, maar iedereen heeft potentie die hij kan aanboren, vanuit zijn eigen ongemak werkend.

Ongemak accepteren normaliseert stress

“Het is een vorm van het normaliseren van stress. Stress heeft te maken met prestatiedruk. Binnen het onderwijs wordt dit vaak veroorzaakt doordat je moet voldoen aan iets, waarvan je niet precies weet wat het is. Daarbij wordt over ongemak negatief gesproken, zowel in de maatschappij als op social media. Het zit in onze cultuur dat alles goed moet gaan en maakbaar is. Dat veroorzaakt juist veel stress. Op het moment dat negatieve ervaringen onlosmakelijk deel uitmaken van je leerontwikkeling en er acceptatie is dat deze crisismomenten nodig zijn voor het leren, helpt dit in de acceptatie.”

Leren is werken in de modder

Arthur: “Het kan dat transformatief leren voor onderzoekend leren in het hoger onderwijs de way to go gaat zijn. Want transformatief leren doet iets wat geen andere vorm van pedagogiek bereikt. Er zijn grofweg twee manieren van aanpak:

  1. top down kennis overdragen

  2. zelfsturend leren

Zelfsturend leren is dat studenten het onder jouw begeleiding als docent, zelf uitzoeken. In de begeleiding van zelfsturend onderwijs staat positieve bekrachtiging centraal, die ervoor zorgt dat studenten hun eigen flow kunnen vinden. De achterliggende theorie daarvan is de positieve psychologie.” (Belangrijkste auteur is Mihály Csíkszentmihályi)

“Het probleem is alleen dat een student, als deze in de flow komt, wel beter gaat presteren, maar vaak niet voldoende om het vereiste prestatieniveau te halen. Hoe maak je nu de laatste stap als student van flow naar target? Ik denk dat dit kan met transformatief leren. Leren oog te hebben voor dingen die niet goed gaan, hoort bij transformatief leren. Hierdoor gaat transformatief leren met ongemak gepaard. Het wordt ook wel ‘unhappy learning’ genoemd. Het leerproces gaat daadwerkelijk een level verder. Oude overtuigingen moeten doorbroken worden om zo ruimte te creëren voor nieuwe leerstrategieën en vormen van leren. Hiervoor zijn crisismomenten nodig.”

Feedback

Transformatief leren gaat over de zoektocht naar waar je eigen ongemak en frustratie zitten en hoe je die kunt gebruiken om aan nieuwe vormen van leren te komen. Van docenten vraagt dit een andere houding. Allereerst een groot empathisch vermogen, daarnaast goede luistervaardigheden en in de eerste plaats: het op zoek gaan naar je eigen ongemak.”

Arthur kreeg inspiratie voor zijn onderzoek door onder andere het boek van Karen Wegela. Met name haar citaat: ‘Je moet vanuit je eigen onzekerheid en ongemak werken, wil je iemands eigen ongemak kunnen ondersteunen,’ gaf Arthur richting voor transformatief leren. Arthur: “Dit vraagt een andere rol van docenten. Vanuit je eigen onzekerheid het gesprek aangaan. Zij adviseert bepaalde luistertechnieken. Ik heb ze zelf tijdens Corona uitgeprobeerd, deze luistertechnieken werken ook online. Het vraagt om een inspanning van jou als docent. Studenten geven terug: ‘Alleen al het gesprek met jou voeren, gaf mij het idee dat je het begrijpt’. Je merkt twee dingen: studenten staan open voor jouw input als docent en je kunt als docent veel beter gericht advies geven.”

Alles wat Arthur wil doen is het zelfsturend leren naar een hoger niveau brengen. Het onderzoek van Arthur loopt tot september 2025.

Bronvermelding

1) https://www.fontys.nl/nieuws/comenius-beurs-van-50000-euro-voor-project-co-iemes/ en  https://www.nwo.nl/projecten/40521865275

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Interdum urna, ornare et enim vulputate nibh euismod nisl. Tempus mus risus velit ullamcorper. Nulla ac aliquet nisi imperdiet sed vestibulum dolor mi. Fringilla ullamcorper lacinia arcu molestie vestibulum aliquet adipiscing arcu risus.

Nulla ac aliquet nisi imperdiet sed vestibulum dolor mi. Fringilla ullamcorper lacinia arcu molestie vestibulum aliquet velit ullamcorper pretium.

Nieuwsbrief Hoger onderwijs

Ben je docent in het hoger onderwijs en wil je niets missen? We informeren en inspireren je graag met onze e-mailnieuwsbrieven. Laat ons weten waarover je op de hoogte gehouden wilt worden!

Arthur Kok zittend achter een bureau
Trendrapport hoger onderwijs 2023

In dit onderzoek zijn we op zoek gegaan naar antwoorden op vragen zoals: Hoe gaan docenten om met veranderingen en welke impact hebben ze op belangrijke aspecten als studentenwelzijn, zelfsturing en zelfregulerend leren? En niet te vergeten, hoe integreren we AI op een effectieve manier in het hoger onderwijs?

 

Ook interessant voor jou

Profielfoto van Bart Wernaart
Profielfoto van Bart Wernaart
School van de toekomst
Dilemma’s rondom zelfdenkende technologie
Whitepaper
Hbo
Hbo
virtueel klaslokaal
virtueel klaslokaal
Innovatief lesgeven
Virtuele klaslokalen maken lessen leuker
Artikel
Hbo
Hbo, Mbo
schooltrends
schooltrends
Aansluiting arbeidsmarkt
4 digitale trends in het beroepsonderwijs
Artikel
Hbo
Hbo, Mbo

Gerelateerde events

Profielfoto van Teun den Dekker
Hoe pas je design thinking toe in jouw colleges?
Hbo
Hbo
Profielfoto van Annette Markusse en Frans van Galen
Reken-wiskundedidactiek op de pabo
Hbo
Hbo
Bouwen aan digitaal vertrouwen
Hbo
Hbo

Vul onderstaand formulier in en ontvang het artikel in je mailbox