Hoe het stellen van persoonlijke leerdoelen de rol van docenten beïnvloedt

Hbo

In het onderwijs is een trend van personalisatie gaande, wat een gevolg is van het grootschalig toepassen van Kunstmatige Intelligentie (AI). Docenten hebben nu toegang tot alle beschikbare data over studenten en kunnen bovendien de lesprogramma’s aan hun behoeften aanpassen. AI stelt docenten bovendien in staat om de leerdoelen te personaliseren. Het is hierbij belangrijk om eerst in kaart te brengen wat de studenten nodig hebben, en dan groepjes studenten die dezelfde behoeften hebben bij elkaar te zetten zodat zij gezamenlijk naar hun leerdoelen kunnen toewerken. Het is hierbij wel van belang dat bij het maken van die groepjes ook andere factoren dan alleen de leerdoelen zelf in gedachten worden gehouden. Niet alle studenten werken immers even goed samen. Het is echter niet alleen de taak van de docenten om deze leerdoelen op te stellen. Studenten kunnen dit ook zelf doen. Dit biedt hen onder andere de mogelijkheid om meer verantwoordelijkheid te nemen voor het bereiken van die persoonlijke doelen.

Vooral voor studenten met een verhoogd leervermogen, zoals bijvoorbeeld hoogbegaafde studenten, is dit een gunstige optie. Zij functioneren vaak goed met een hoge mate van vrijheid en verantwoordelijkheid. Docenten kunnen hen hierbij helpen door ze te voorzien van een werkblad met richtlijnen. Het stellen van deze doelen kan helpen met klassenmanagement en het verbeteren van de prestaties van studenten. Zij weten wat er van ze wordt verwacht en wat ze moeten doen om dit te bereiken.

De veranderende rol van de docenten
Docenten weten als geen ander dat de ene student de andere niet is, en dat sommige studenten meer hulp en aandacht nodig hebben dan andere. Personaliseerbaar leren biedt docenten tools om hier goed mee om te gaan. Personaliseerbare lesmethoden zijn gebaseerd op persoonlijke aandacht voor elke individuele student. Deze nieuwe manier van lesgeven spoort docenten aan om af te zien van de traditionele lesmethoden, waar vaak theoretische in plaats van praktische lessen worden aangeboden. Door middel van onder andere projectmatige lessen, klassikale discussies en een coöperatief leersysteem wordt het voor docenten en studenten makkelijker om persoonlijke leerdoelen op te stellen. De rol van de docenten verandert tijdens dit proces van ‘slechts’ onderwijzer naar een betrokken gids en leerpartner. Hierbij is technologie van grote invloed.

 

In de toekomst zullen docenten zich meer richten op het motiveren van studenten, en hun persoonlijke welzijn en zelfvertrouwen. Dit is de meest effectieve manier om studenten te helpen zichzelf te ontwikkelen en deze ontwikkeling kan in de vorm van persoonlijke data online worden bijgehouden. Zo kan dankzij technologische tools snel en doelgericht worden ingegrepen als studenten met bepaalde elementen worstelen, wat hen helpt bij het behalen van hun persoonlijke leerdoelen.

 

Voor docenten is het belangrijk om te beseffen dat hun verwachtingen vaak bepalend zijn voor de prestaties van de studenten. Het is aan hen om in elke student de sterke punten en talenten te herkennen, en hierop zijn of haar leertraject te baseren. Hier hebben docenten wel training voor nodig, zeker wanneer het studenten met speciale behoeften betreft. In het beroepsonderwijs is dit onmisbaar, want hier worden studenten voorbereid op een concrete toekomstige werkplek, en dat begint met het vaststellen van de persoonlijke leerdoelen. 

Docenten in het klaslokaal
In het beroepsonderwijs staan praktijkgericht leren en het ontwikkelen van bepaalde vaardigheden centraal, waardoor studenten zelf een actieve rol innemen in hun leertraject. Om dit nog meer te bevorderen is het goed om studenten de nodige input en strategieën aan te reiken waarmee ze hun voorkennis op nieuwe leerstof kunnen toepassen. Hiervoor is een constructivistische aanpak nodig, waarbij docenten creativiteit en nieuwsgierigheid onder hun studenten aanmoedigen.

Het is belangrijk dat docenten binnen het klaslokaal rekening houden met de verschillende leerstijlen van studenten. Zo kiezen veel studenten in het beroepsonderwijs de kinesthetische leerwijze; zij onthouden informatie het best wanneer dit door middel van demonstraties en praktische oefeningen wordt aangeboden. Een docent kan hierop inspelen door theoretische lessen met praktijkopdrachten te ondersteunen. Zo kunnen studenten tijdens een les over windenergie bijvoorbeeld hun eigen windturbines bouwen.

Docenten worden tijdens hun werk ondersteund door technologie. Zo wordt AI steeds vaker gebruikt in het klaslokaal, waarmee docenten theorie aan de praktijk kunnen verbinden. Op een particuliere universiteit in Noord-Californië gebruikt een hoogleraar bedrijfskunde bijvoorbeeld een avatar om colleges te geven op een virtueel podium. Zo zorgt AI voor een toename van zowel de toegankelijkheid als effectiviteit van het onderwijs. Ondertussen blijkt op een zuidelijke universiteit in de Verenigde Staten dat afgestudeerde studenten tijdens het vak kunstmatige intelligentie les hebben gehad van een virtuele avatar, Jill Watson. Deze avatar is onderdeel van een speciaal computersysteem voor het beantwoorden van vragen. Er werden 10.000 berichten geplaatst op een online prikbord, en Jill beantwoordde alle vragen met 97 procent nauwkeurigheid. Ook op een particuliere universiteit aan de Oostkust van de VS werd AI gebruikt. Studenten communiceerden hier met een chatbot in een virtueel restaurant in China om de Mandarijnse taal te leren. Deze manier van lesgeven is de toekomst, en dat betekent dat docenten minder face-to-face les zullen geven. 

De vaardigheden en mindset van docenten
Met de toenemende invoering van nieuwe technologie in het onderwijs krijgen docenten ook meer verantwoordelijkheid rondom databeheer. Zij zullen hun technologische vaardigheden moeten uitbreiden om te leren hoe ze toegang krijgen tot digitale lesstof, via de cloud kunnen werken en op een veilige manier de privacygevoelige gegevens van de studenten kunnen bijhouden. Dit is een relatief nieuwe, maar ontzettend belangrijke, toevoeging aan hun takenpakket, en deze trend zal zich steeds verder doorzetten. Aan docenten nu de taak om deze nieuwe digitale werkvormen te combineren met de traditionele analoge lesmethoden.

Om de vernieuwingen binnen het onderwijs in goede banen te leiden is bij docenten ook een andere mindset nodig. Voordat zij kwalitatief hoog persoonlijk onderwijs kunnen bieden zullen zij zelf moeten begrijpen hoe dit proces verloopt, en wat hun precieze rol hierin is. Pas als docenten het gehele proces, de manier van evalueren, de technologie en de doelen van de persoonlijke lesprogramma’s begrijpen kunnen ze studenten het best helpen. Onderzoek wijst uit dat wanneer docenten zichzelf doelen stellen ook de prestaties binnen het klaslokaal sterk verbeteren. Docenten met persoonlijke doelen – bijvoorbeeld op het gebied van hun eigen vaardigheden – zijn zelf meer geïnteresseerd in hun vak en hebben meer zelfvertrouwen, wat een positieve invloed heeft op hun studenten.  

Persoonlijke leerdoelen, gebaseerd op de behoeften en vaardigheden van studenten, bevorderen het proces van zelfontplooiing binnen het onderwijs. De rol van docenten verandert binnen deze lesmethode van formele onderwijzer naar betrokken studiebegeleider. In deze nieuwe functie kunnen docenten beter rekening houden met de verschillende leerstijlen van studenten, en hier hun lesmethoden op aanpassen. Dit leidt tot een hybride werkwijze, waarbij theoretische lessen worden gecombineerd met praktische oefeningen. AI biedt hier nieuwe mogelijkheden, maar de grootschalige invoering van technologie brengt ook uitdagingen voor docenten met zich mee. Zij zullen nieuwe technische vaardigheden moeten leren en hun mindset moeten aanpassen om zo goed mogelijk te functioneren binnen het gepersonaliseerde onderwijs.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Interdum urna, ornare et enim vulputate nibh euismod nisl. Tempus mus risus velit ullamcorper. Nulla ac aliquet nisi imperdiet sed vestibulum dolor mi. Fringilla ullamcorper lacinia arcu molestie vestibulum aliquet adipiscing arcu risus.

Nulla ac aliquet nisi imperdiet sed vestibulum dolor mi. Fringilla ullamcorper lacinia arcu molestie vestibulum aliquet velit ullamcorper pretium.

adaptief leren

Ook interessant voor jou

Innovatief lesgeven
Vooruitstrevende docenten in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs
Artikel
Hbo
Hbo, Mbo
Innovatief lesgeven
Aan de slag met een dynamisch curriculum
Artikel
Hbo
Hbo, Mbo
Onderwijsvaardigheden
Stimuleer plezier voor lezen al vóór het hoger onderwijs
Podcast
Hbo
Hbo, Mbo

Gerelateerde events

Nieuw!
Reken-wiskundedidactiek op de pabo
16 mrt
12:30
- 14:00
Hbo
Hbo
Nieuw!
Bouwen aan digitaal vertrouwen
15 mrt
10:00
- 11:30
Hbo
Hbo
Meesterlijk met mensen
Meesterlijk met mensen: Grip op persoonsvorming in het basisonderwijs
8 mrt
13:00
- 14:00
Hbo
Hbo

Vul onderstaand formulier in en ontvang het artikel in je mailbox

Alles weten over gamification?

Lees en leer over wat het precies is, hoe je het in kunt zetten in je les en wat de voor- en nadelen zijn op deze thema-pagina.