Samenvatting: Meesterlijk met mensen

Hbo

Op 8 maart 2023 stapten Mirjam de Roon en Peter Elshout de Virtual Classroom van Noordhoff Start binnen. Vol overgave vertelden zij over hun nieuwe boek Meesterlijk met mensen. Lees hier de uitgebreide samenvatting van deze inspirerende NVC-sessie.

Waarom dit boek?

Meesterlijk met mensen staat volledig in het teken van persoonsvorming in het onderwijs. Persoonsvorming is een begrip dat verschillende definities kent. In dit boek werken de auteurs in eerste instantie vanuit een brede definitie: de ontwikkeling van persoonlijkheid, identiteit en karakter.

De Roon en Elshout zijn beiden werkzaam bij Inholland Dordrecht als docent levensbeschouwing. Daarnaast zijn ze allebei lange tijd werkzaam geweest in het basisonderwijs.

De afgelopen jaren hielden ze zich op de pabo van Inholland uitgebreid bezig met persoonsvorming in het onderwijs. Dat deden ze vooral in de minor Meesterlijk met mensen. Het tweetal kwam tot de conclusie dat er nog te weinig literatuur was over dit onderwerp die naast theorie ook praktische handvatten bood. Het idee voor een eigen boek was geboren.

Ingewikkeld onderwerp

Persoonsvorming is een ingewikkeld onderwerp. Niet alleen kent het meerdere definities; het is ook praktisch complex. Want hoe zet je als leerkracht persoonsvorming in tijdens je lessen? Hoe weet je überhaupt dat je met persoonsvorming bezig bent?

Dit boek draait volledig om de vraag hoe je grip krijgt op persoonsvorming in het onderwijs. Dat is geen gemakkelijke klus. Meesterlijk met mensen helpt daarbij met praktische tips en onderbouwende theorie.

Meesterlijk met mensen: de inhoud

Het boek kent een logische opbouw. In drie delen nemen de auteurs je mee in de wereld van de persoonsvorming.

1. Herkennen en benutten

Persoonsvorming vindt op allerlei momenten en manieren plaats. Een leerkracht kan bewust inzetten op persoonsvorming in een les. Maar ook in de pauze of op de gang gaat de vorming door. Meestal is dat een heel onbewust proces, dat lastig te herkennen is. Het eerste deel van het boek zet daarom vooral in op bewustwording. Eerst worden de kaders geschetst. Hoofdstukken 1 tot en met 3 richten zich op de theoretische achtergrond van persoonsvorming.

In het volgende hoofdstuk wordt de koppeling met de praktijk gemaakt. De leerkracht krijgt de taak te reflecteren. Gedurende de dag schrijft hij op een zogenaamd bureaublad kort op welke momenten volgens hem vormend waren. Aan het einde van de dag werkt de leerkracht deze notities uit in een journal. De bedoeling hiervan is dat de leerkracht zich meer bewust wordt van de vele momenten waarop persoonsvorming plaatsvindt.

2. Bespreken en verantwoorden

In het tweede deel krijgt de leerkracht tips om de processen rondom persoonsvorming met anderen te bespreken. Het boek gaat dieper in op gesprekken met het team, met de ouders en met de leerlingen zelf.

Gesprekken met collega’s over ervaringen rondom persoonsvorming vormen de perfecte basis voor een visie die gedragen wordt door het hele team. Een dergelijke stevige basis maakt dat ook lastige situaties op een veilige manier besproken kunnen worden.

Ook aan het partnerschap met ouders wordt een hoofdstuk gewijd. Leerkrachten en ouders hebben een gedeelde verantwoordelijkheid. Het is dus belangrijk dat ze elkaar begrijpen, elkaar zien en goed kunnen samenwerken. Hoe je goed met elkaar in contact komt en blijft, bespreken de auteurs in dit hoofdstuk.

In deel 2 beschrijven De Roon en Elshout bovendien uitgebreid hoe een leerkracht op verschillende manieren met zijn leerlingen in gesprek kan gaan. Ook het belang van deze gesprekken wordt uiteengezet. Juist door dit soort open gesprekken zien leerkrachten wat er in het hoofd van hun leerlingen omgaat en wat ze nodig hebben op het gebied van persoonsvorming.

In het boek is o.a. aandacht voor:
• de opbouw van een goed gesprek
• het bewust plannen van gesprekken in de les
• omgaan met spontane gesprekken
• het voeren van individuele en groepsgesprekken
• filosoferen met kinderen

3. Voorzien en uitlokken

Het derde en laatste deel van Meesterlijk met mensen is een aaneenschakeling van praktisch toepasbare lesideeën. De leerkracht leert hoe hij aparte levenslessen kan geven, die volledig op persoonsvorming gericht zijn. Maar ook staan deze laatste hoofdstukken vol met handvatten voor integratie van persoonsvorming in de verschillende vakgebieden.

Hoe een leerkracht persoonsvorming ook een plek geeft in zijn lessen, hij moet zichzelf vooraf altijd drie belangrijke vragen stellen:
• Wat past bij de klas?
• Wat past bij de leerkracht zelf?
• Wat past bij het team?

Boek en website

Omdat het thema persoonsvorming continu in beweging is, krijgt Meesterlijk met mensen later dit jaar gezelschap van een praktische website.
Daarop staan onder andere:
• literatuurlijsten
• tips voor boeken, artikelen en andere bruikbare sites
• tips voor bruikbare materialen
• lessuggesties en lespakketten
• suggesties voor excursies en gastsprekers

Vraag een beoordelingsexemplaar aan: Meesterlijk met mensen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Interdum urna, ornare et enim vulputate nibh euismod nisl. Tempus mus risus velit ullamcorper. Nulla ac aliquet nisi imperdiet sed vestibulum dolor mi. Fringilla ullamcorper lacinia arcu molestie vestibulum aliquet adipiscing arcu risus.

Nulla ac aliquet nisi imperdiet sed vestibulum dolor mi. Fringilla ullamcorper lacinia arcu molestie vestibulum aliquet velit ullamcorper pretium.

Nieuwsbrief Hoger onderwijs

Ben je docent in het hoger onderwijs en wil je niets missen? We informeren en inspireren je graag met onze e-mailnieuwsbrieven. Laat ons weten waarover je op de hoogte gehouden wilt worden!

Nieuwsbrief Hoger onderwijs

Ben je docent in het hoger onderwijs en wil je niets missen? We informeren en inspireren je graag met onze e-mailnieuwsbrieven. Laat ons weten waarover je op de hoogte gehouden wilt worden!

Ook interessant voor jou

Gamification
Gamification
Innovatief lesgeven
De waarheid achter de hype gamification
Artikel
Hbo
Hbo, Mbo
STEAM onderwijs
STEAM onderwijs
Aansluiting arbeidsmarkt
Het belang van STEAM-onderwijs
Artikel
Hbo
Mbo, Hbo
Zelfsturend leren
Zelfsturend leren
Onderwijsvaardigheden
Zelfregulerend leren: de wetenschap
Artikel
Hbo
Hbo

Gerelateerde events

Foto van Wilco Verdoold en Martine Mingaars. Keynote spreker en dagvoorzitter van dit Aan tafel event
Nieuw!
Aan tafel! – AI en automatisch beoordelen
15 okt
10:30
- 14:00
Hbo
Hbo
Profielfoto van Martine Mingaars, dagvoorzitter van het Aan tafel event 2024
Nieuw!
Aan tafel! – AI, Rol van student, docent en uitgever
24 sep
10:30
- 14:00
Hbo
Hbo
Grip op persoonsvorming in het basisonderwijs
26 jun
15:00
- 16:00
Hbo
Hbo

Vul onderstaand formulier in en ontvang het artikel in je mailbox

Zoek