Samenvatting: Reken-wiskundedidactiek op de pabo

START
Redactie
Hbo

Goed rekenonderwijs is onmisbaar voor de ontwikkeling van een kind. Dat betekent dat toekomstige leerkrachten de reken-wiskundedidactiek binnen het basisonderwijs op hun duimpje moeten kennen. De boekenreeks van Annette Markusse en Frans van Galen helpt hen daarbij. Tijdens een NVC-sessie gaven de auteurs een inkijkje in de serie.

Opbouw van de boeken
De boekenreeks over reken-wiskundedidactiek op de pabo bestaat uit drie aparte boeken:

  • Rekenen met hele getallen op de basisschool
  • Meten en meetkunde op de basisschool
  • Rekenen met verhoudingen op de basisschool

De boeken zijn alle drie gebaseerd op de TAL-brochure. Ze zijn opgehangen aan de verschillende leerstofdomeinen die daarin aan bod komen. Ook de indeling is vergelijkbaar.

Toch is er een groot verschil: Markusse en Van Galen hebben in hun nieuwe serie de vertaalslag gemaakt naar mensen die het onderwijs in willen.

Zo beginnen ze ieder boek met een algemeen thema dat zich richt op didactiek.

In Rekenen met hele getallen wordt aandacht besteed aan leerlijnen. In Meten en meetkunde gaat het eerste hoofdstuk over nieuwsgierigheid. Het starthoofdstuk van Rekenen met verhoudingen heet Heruitvinden. Daarin wordt onder andere aandacht besteed aan inzicht, begrip en interactief onderwijs.

Na het inleidende hoofdstuk is de inhoudelijke kant van alle leerstofdomeinen aan de beurt. In ieder hoofdstuk staat één domein centraal.

De nadruk ligt in de nieuwe boeken dus niet alleen op inhoudelijke kennis, maar ook op het ontwikkelen van inzicht bij studenten.

Inhoud per hoofdstuk
Niet alleen de algemene opbouw komt in de sessie aan bod. De auteurs gaan ook dieper in op de inrichting van de hoofdstukken, die steeds hetzelfde is.

Een hoofdstuk begint altijd met een practicum. Studenten ervaren op hun eigen niveau met welke leerstof ze aan de slag gaan. Hierdoor denken ze ook alvast na over de bijbehorende didactiek.

Na het practicum komt de eigen vaardigheid aan bod. Studenten voeren groepsopdrachten uit, zodat ze het besproken leerstofdomein echt doorgronden.

Daarna is er ruimte voor de theorie binnen het domein. Studenten leren bijvoorbeeld over alle verschillende modellen die kinderen kunnen gebruiken om tafels te leren.

Nog meer praktijk
In ieder hoofdstuk is bovendien veel ruimte voor onderwijspraktijk. Zo brainstormen studenten over voorbeeldopgaven uit bestaande lesmethodes. De auteurs dagen de studenten uit na te denken over vragen als:

  • Hoe zou jij deze opgave aanpakken?
  • Welke andere manieren zijn er?
  • Welke denkfouten kunnen leerlingen maken?

Ook krijgen studenten de opdracht zelf in de klas te onderzoeken wat hun leerlingen al kunnen. Die kennis nemen ze mee in de keuze voor het lesaanbod dat ze later samenstellen.

Samenvatting, vaktaal en toetsing
Ieder hoofdstuk eindigt met een samenvatting, een lijst met vaktaalwoorden en een zelftoets.

De samenvatting besteedt voornamelijk aandacht aan begripsvorming en strategieën. De auteurs doen daarnaast suggesties voor de vertaling van de theorie naar de lespraktijk.

De lijst met vaktaal vormt een mooie basis voor studenten, waarmee ze in het werkveld op niveau kunnen communiceren met hun collega’s.

Met behulp van de zelftoets testen studenten of ze de leerstof van het betreffende hoofdstuk begrepen hebben. De toets gaat niet alleen over theorie, maar vraagt studenten bijvoorbeeld ook uitwerkingen van leerlingen te analyseren.

De boeken in de pabo-praktijk
In de overgebleven tijd vertellen Markusse en Van Galen op welke manier pabo-docenten aan de slag kunnen met de boekenreeks.

De boeken zijn op verschillende manieren inzetbaar. Enkele voorbeelden:

  1. De pabo-docent besteedt tijdens een bijeenkomst aandacht aan een practicum uit het boek.
  2. De docent geeft een college over leerlijnen.
  3. De docent integreert onderdelen uit het boek in bijeenkomsten over bredere onderwerpen.

Zo kan een docent tijdens een bijeenkomst over lesgeven uit de methode de voorbeeldopgaven uit één van de rekenboeken inzetten. Studenten denken dan bijvoorbeeld na over het doel van de les. Of ze bereiden zo’n les voor onder begeleiding van de docent.

Studiemeister
De boekenreeks voor reken-wiskundedidactiek is ook via studiemeister beschikbaar. Dat houdt in dat pabo-docenten een cursus op maat kunnen samenstellen voor hun studenten.

Bovendien is er op studiemeister extra digitaal materiaal beschikbaar. Denk daarbij aan samenvattingen, uitwerkingen en voorbeeldlessen.

Positief ontvangen
Uit de reacties van de deelnemers blijkt al snel dat de boekenreeks van Markusse en Van Galen positief is ontvangen. Een deelnemer prijst de zorgvuldigheid waarmee de boeken zijn opgebouwd. Ook startende pabo-docenten kunnen volgens deze deelnemer met de reeks uit de voeten.

Een andere deelnemer benoemt hoe prettig het is dat de auteurs de koppeling hebben gemaakt met de lesmethodes die momenteel vaak in het primair onderwijs gebruikt worden.

Ben je zelf nieuwsgierig geworden naar de boeken over reken-wiskundedidactiek op de pabo? Bezoek dan onze webshop. Daar bestel je bijvoorbeeld de hele boekenreeks.

De boeken Rekenen met hele getallen, Meten en meetkunde en Rekenen met verhoudingen zijn ook apart verkrijgbaar.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Interdum urna, ornare et enim vulputate nibh euismod nisl. Tempus mus risus velit ullamcorper. Nulla ac aliquet nisi imperdiet sed vestibulum dolor mi. Fringilla ullamcorper lacinia arcu molestie vestibulum aliquet adipiscing arcu risus.

Nulla ac aliquet nisi imperdiet sed vestibulum dolor mi. Fringilla ullamcorper lacinia arcu molestie vestibulum aliquet velit ullamcorper pretium.

Ook interessant voor jou

School van de toekomst
Focus op duurzaam ondernemen
Lesmateriaal
Hbo
Hbo
Aansluiting arbeidsmarkt
Personal Branding via LinkedIn
Lesmateriaal
Hbo
Hbo, Mbo
Onderwijsvaardigheden
Vergroot het wiskundig inzicht voor de kennistoets
Whitepaper
Hbo
Hbo

Gerelateerde events

Hoe pas je design thinking toe in jouw colleges?
Hbo
Hbo
Reken-wiskundedidactiek op de pabo
Hbo
Hbo
Bouwen aan digitaal vertrouwen
Hbo
Hbo

Vul onderstaand formulier in en ontvang het artikel in je mailbox