Een leven lang ontwikkelen houdt het plezier er als docent in

Hbo

Als je eenmaal de lerarenopleiding met goed resultaat hebt afgerond, ben je bevoegd om in het onderwijs aan de slag te gaan. Anders dan in de zorg is het bij het onderwijs daarna niet meer nodig om na een x-aantal jaren cursussen te behalen om zo je bevoegdheid te behouden. Het is wel raadzaam om in je ontwikkeling te blijven investeren. Het komt jezelf, je studenten én de school waarop je werkt ten goede. Jelle Marchand, heeft vele jaren in het onderwijs gewerkt, onder andere als directeur van verschillende ROC scholen. Hij legt in dit artikel uit wat het geheim is achter zijn motto: ’Een leven lang ontwikkelen’.

Bekwaam blijven

“Scholen zijn het niet verplicht om eisen te stellen aan de kwaliteit van de docent. Wel zijn er scholen die keuzes maken. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat ze investeren in het digitaal vaardig maken van docenten. Hierdoor krijgen studenten lessen die beter aansluiten bij de maatschappij waarin we nu leven. En het bereidt jongvolwassenen beter voor op de arbeidsmarkt.

Om bekwaam te blijven, is mijn gedachte: Blijf jezelf een leven lang ontwikkelen. Het ministerie gaat hierin mee. Scholen krijgen hiervoor middelen, al kan het onderling verschillen in hoe schoolbesturen dit verdelen onder de scholen. Het is de afspraak tussen scholen en vakorganisaties dat 2% van het budget voor professionalisering van docenten is gereserveerd

Toen ik in Den Haag werkte, op het ROC Mondriaan, koos ik ervoor om dit budget voor professionalisering te verhogen van 2 naar 4%. Een docent die zich ontwikkelt, wordt gelukkiger, is hierdoor bv. minder vaak ziek. Ik pleit ervoor om als schoolleider altijd te investeren in je team. Dit werkt door in de school: het leerrendement van studenten wordt groter. Ze worden meer uitgedaagd en gestimuleerd door docenten die in hun ontwikkeling blijven investeren” legt Marchand uit.

Verschil tussen bevoegd en bekwaam

“Je bent bevoegd als je het lerarendiploma op zak hebt. Een zij-instromer met veel kennis uit de beroepspraktijk kan bekwaam zijn. Deze heeft goed zicht op dingen uit de praktijk. Een beginnende docent heeft het zwaar. Dit moeten we niet onderschatten in het onderwijs.

Naast de didactiek en pedagogiek onder de knie krijgen, spelen nog meer zaken een rol. Hoe bewaar je de orde in de klas? Hoe bereid je de lessen voor? Hoe ga je pedagogisch om met leerlingen?

Scholen kunnen veel doen om een startende leerkracht te ondersteunen. Een keuze van een school kan zijn om een docent fulltime in dienst te nemen, maar niet voor fulltime in te zetten. De uren die deze docent niet voor de klas staat kan bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in peer-coaching, coaching door collega’s, of intervisie bij een andere collega uit te voeren. Geef startende leerkrachten dus ademruimte om hun lessen voor te bereiden. Zo ben je duurzaam bezig” pleit Marchand.

Lerarenbeurs als mogelijkheid

“Een school kan de opleiding voor een docent betalen, of de tijd die de docent hiervoor maakt financieel compenseren. Er zijn ook scholen die zowel de opleiding als de tijd vergoeden. Mocht je als docent deze mogelijkheid niet hebben, dan is er ook een lerarenbeurs.” licht Marchand toe.

Met deze beurs kun je je aanmelden voor een vervolgopleiding. Deze aanmelding gaat via DUO. Er is een deadline. “Als het meezit, kun je zowel de opleiding in tijd als in geld via deze beurs vergoedt krijgen.” geeft Marchand als tip. Goed om te weten: als een school besluit om je opleiding te vergoeden, kan het zijn dat er hier voorwaarden aan gesteld worden. “Bijvoorbeeld door een overeenkomst op te stellen. In deze overeenkomst kan beschreven zijn dat je de opleiding krijgt als je minstens twee jaar op school werkzaam blijft. De school investeert ook in jou als docent, met als doel om de kwaliteit van het onderwijs daar te verhogen”.

Denk in mogelijkheden

“Er is voor docenten vaak veel meer mogelijk dan ze denken. Blijf uit je comfortzone treden, om te groeien. Zo zag ik in Canada bijvoorbeeld hoe een hulphond in het onderwijs werd ingeschakeld, om zo kinderen op scholen gedragsmatig te ondersteunen. Laatst zag ik dat hier in Nederland ook gebeurde in een andere vorm. De hulphond werd ingeschakeld om het leesproces van de leerling te ondersteunen.

Niet de logische paden altijd volgen, maar juist je ogen blijven houden leidt tot nieuwe inzichten en manier van handelen.” sluit Marchand zijn verhaal af.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Interdum urna, ornare et enim vulputate nibh euismod nisl. Tempus mus risus velit ullamcorper. Nulla ac aliquet nisi imperdiet sed vestibulum dolor mi. Fringilla ullamcorper lacinia arcu molestie vestibulum aliquet adipiscing arcu risus.

Nulla ac aliquet nisi imperdiet sed vestibulum dolor mi. Fringilla ullamcorper lacinia arcu molestie vestibulum aliquet velit ullamcorper pretium.

behoefte aan soft skills

Ook interessant voor jou

Innovatief lesgeven
De waarheid achter de hype bij onderwijstermen: blended learning
Artikel
Hbo
Hbo, Mbo
talentenpaspoort
talentenpaspoort
Aansluiting arbeidsmarkt
LOB voor een betere aansluiting op de arbeidsmarkt
Artikel
Mbo
Mbo
virtueel klaslokaal
virtueel klaslokaal
Innovatief lesgeven
Lesgeven in een virtueel klaslokaal
Artikel
Hbo
Hbo, Mbo

Gerelateerde events

Nieuw!
Reken-wiskundedidactiek op de pabo
16 mrt
12:30
- 14:00
Hbo
Hbo
Nieuw!
Bouwen aan digitaal vertrouwen
15 mrt
10:00
- 11:30
Hbo
Hbo
Meesterlijk met mensen
Meesterlijk met mensen: Grip op persoonsvorming in het basisonderwijs
8 mrt
13:00
- 14:00
Hbo
Hbo

Vul onderstaand formulier in en ontvang het artikel in je mailbox

Alles weten over gamification?

Lees en leer over wat het precies is, hoe je het in kunt zetten in je les en wat de voor- en nadelen zijn op deze thema-pagina.