Home
Jelle Marchand

Jelle Marchand

nederlands

Opgegroeid in Waddinxveen, volgde Jelle Marchand de Pabo in Gouda. Na het behalen van zijn Pabo diploma, werd hij docent op Praktijkschool de Poort. Hier gaf Jelle alle AVO vakken. Hij kwam hier in aanraking met thema’s zoals armoede en; aspecten waar hij vanuit zijn eigen omgeving en opleiding nog onbekend mee was.

Dit maakte dat Jelle’s visie op de wereld en het onderwijs veranderde. ‘Armoede kun je niet oplossen, wel het begrip ervoor op school en onder andere ouders’ legt Jelle uit.

Na twee jaar werken op Praktijkschool de Poort ging Jelle de opleiding orthopedagogie volgen. Na het afronden, bleef hij werken op de Poort. Ondertussen behaalde hij ook zijn studie Rechten.

Jelle trad in dienst bij MBO ROC Mid West (huidige ROC Rijnland)  als docent rechten. Hij werd al snel teamleider op deze school. Na een paar veranderde Jelle van school én functie. Hij trad als directeur in dienst bij Hogeschool Inholland en maakte in 2005 een start met een nieuwe school: EuroPort Business School.

Ook op het Economisch College Zeeland en de school voor uniformberoepen bij toen nog ROC Zeeland en als laatste op het ROC Mondriaan in Den Haag beoefende Jelle zijn directeursfunctie uit. Daarnaast heeft hij een particuliere school, in samenwerking met China, opgezet in Nederland.

Sinds september 2022 geniet Jelle van zijn welverdiende pensioen, maar zit nog lang niet stil. Als vrijwilliger is hij o.a. bij Stichting Leergeld betrokken. Deze stichting maakt het mogelijk dat gezinnen die op of onder de armoede grens leven, voor hun kinderen ondersteuning krijgen zoals een laptop, fiets of sportcontributie krijgen om zo onderwijs te volgen of op teamsport kunnen. Dit sluit aan bij Jelle’s missie: ‘Een leven lang leren en ontwikkelen’, wat niet in gevaar mag komen door onvoldoende middelen'.

Profielfoto van Jelle Marchand
Profielfoto van Jelle Marchand

Meld je aan

Word auteur of spreker voor Start

Zoeken