22/06/2021

oktober
02

Overheidsfinanciën – Economie van de collectieve sector

15:00 
- 16:00
Online
HO docenten

Met de verkiezingen achter de rug, een kabinetsformatie dat haast dagelijks het journaal haalt en elke week nieuws over nieuwe corona-uitgaven van onze overheid, is er voor docenten geen beter boek dan Overheidsfinanciën om dit alles te kunnen bespreken met studenten!

In dit online gastcollege gaan auteurs Flip de Kam, Wimar Bolhuis en Jasper Lukkezen uitgebreid in op de lopende kabinetsformatie. Wat zijn goede uitgangspunten voor het Nederlandse begrotingsbeleid? Welk effect heeft de coronacrisis op de financieel-economische keuzes die voorliggen in de formatie? Wat zijn de opvallendste voorstellen in de verkiezingsprogramma’s? Welke invloed hebben het opkoopprogramma van de ECB en de lage rente? Hoe moeten het belastingstelsel en de arbeidsmarkt hervormd worden? Dit alles komt aan bod en vanzelfsprekend is er alle ruimte voor vragen en discussie.

In dit online gastcollege vertellen auteurs Flip de Kam, Wimar Bolhuis en Jasper Lukkezen ook alles over de nieuwe didactiek achter de 16e editie van dit lesboek.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
overheidsfinancien

Schrijf in voor dit event

Inschrijving sluit op: 22/06/2021

Open

Overheidsfinanciën – economie van de collectieve sector

Niet verplicht
Vul hier de postcode (1234 AB) van je school in
Vul de eerste letter van je school in

Heb je vragen over de virtual classroom?

Stuur ons een bericht via ons contactform

Agenda Virtual Classroom

Wil je een gastcollege terugkijken of een interessant whitepaper downloaden?
Bekijk de Kennisbank >>

Toon events voor:

22/06/2021

Overheidsfinanciën – Economie van de collectieve sector

Online

HO

Met de verkiezingen achter de rug, een kabinetsformatie dat haast dagelijks het journaal haalt en elke week nieuws over nieuwe corona-uitgaven van onze overheid, is er voor docenten geen beter boek dan Overheidsfinanciën om dit alles te kunnen bespreken met studenten! In dit online seminar vertellen auteurs Flip de Kam, Wimar Bolhuis en Jasper Lukkezen over de nieuwe didactiek achter de 16e editie van dit lesboek en gaan in op de lopende kabinetsformatie.

24/06/2021

Beeld en Boodschap: over kritische beeldgeletterdheid en de tentoonstelling ‘Nazipropaganda voor de jeugd’

Online

MBO & HO

Hoe werd de jeugd in nazi-Duitsland met beeld beïnvloed én hoe kunnen deze beelden gebruikt worden om te onderwijzen in beeldgeletterdheid?

VOORWAARDEN

Noordhoff Uitgevers B.V. (hierna: ‘Noordhoff’) is een besloten vennootschap, gevestigd aan het Winschoterdiep 70a, (9723 AB) te Groningen (Nederland). Noordhoff is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 02031391 en heeft btw-nummer NL 0013.59.435.B01. Op de website Mijn Noordhoff leest u hoe u contact met ons kunt opnemen.

Gebruikersvoorwaarden website

Op het gebruik van deze website van Noordhoff zijn daarnaast onderstaande voorwaarden van toepassing. Door deze website te bezoeken, geeft u aan akkoord te gaan met deze voorwaarden.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunt u geen rechten ontlenen. Noordhoff is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van (1) onjuiste of onvolledige informatie op deze website, (2) het gebruik van deze website of (3) links naar derden.

Deze website bevat informatie die is beschermd op grond van auteursrecht en/of merkenrecht. Als u gebruik wilt maken van deze informatie dient u vooraf schriftelijke toestemming te verkrijgen van Noordhoff.

Met het gebruik van deze website worden er cookies geplaatst. Meer over privacy en cookies leest u hier.

Algemene voorwaarden

Op elk aanbod en iedere offerte en overeenkomst tussen Noordhoff en (particuliere en zakelijke) afnemers zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk wordt afgeweken.

Onze algemene voorwaarden kunt u hier downloaden. De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Onze algemene voorwaarden bevatten informatie voor consumenten betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht bij gebruik van onze webshop.

Licentievoorwaarden digitale leermiddelen

Op de beschikbaarstelling, toegang en het gebruik van digitale producten van Noordhoff zijn de ‘Algemene licentievoorwaarden Digitale Producten’ van toepassing. Hierin is informatie opgenomen over onder meer de (minimum)duur van de overeenkomst, de functionaliteit, veiligheid en relevante interoperabiliteit van het digitale product.

Download de Algemene Licentievoorwaarden Digitale Producten voor gebruik door Consumenten

Download de Algemene Licentievoorwaarden Digitale Producten voor gebruik door Organisaties

Commerciële voorwaarden 

Wanneer je je opgeeft voor een event worden je persoonsgegevens binnen Noordhoff bv gebruikt voor marketing- en sales doeleinden. Het gaat hierbij altijd om doeleinden die betrekking hebben op beroepsonderwijs gerelateerde productinformatie, aanbiedingen en uitnodigingen. Zowel via e-mail als telefoon kan er contact worden opgenomen. Toestemming hiervoor kan te allen tijde kan worden ingetrokken.