Onderwijs en bedrijfsleven als team

START
Redactie
Hbo

Hoe onderwijs en bedrijfsleven samen kunnen werken aan een duurzame toekomst

Onze samenleving verandert in sneltreinvaart. Ontwikkelingen die nu nog innovatief te noemen zijn, worden over twee jaar alweer achterhaald genoemd. Hoe zorg je er in deze snel veranderende wereld voor dat studenten straks goed functioneren in de bedrijfspraktijk van de toekomst? Het antwoord op deze vraag ligt verborgen in duurzame samenwerkingen tussen onderwijs en het bedrijfsleven.

Buiten de schoolmuren

Studentenbegeleider Guido Romeijn van het Grafisch Lyceum Utrecht pleitte er in ons artikel over experimenterend leren al voor: studenten zouden vaker buiten de schoolmuren ervaring moeten opdoen. Het liefst in kantoorgebouwen en werkplaatsen die te vergelijken zijn met hun toekomstige werkplekken.

De wens van Guido is geen toekomstmuziek meer. Steeds vaker sluiten opleidingen zich aan bij netwerken die samenwerkingen tussen het bedrijfsleven en het onderwijs stimuleren. Dat is niet toevallig; de afgelopen jaren is hier nogal wat extra geld voor vrijgemaakt door de Nederlandse overheid. Het Regionaal Stimuleringsfonds mbo (RIF) is daar een mooi voorbeeld van.

Katapult

Dat dit soort netwerken succesvol kunnen zijn, bewijst Katapult. Katapult is een organisatie die door het hele land de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en maatschappij stimuleert. Intussen heeft het netwerk al meer dan 450 samenwerkingsverbanden op zijn naam staan. En dat aantal groeit gestaag.

Katapult ondersteunt zogenaamde publiek-private samenwerkingen tussen beroepsopleidingen, de maatschappij en het bedrijfsleven. Zo’n samenwerking heeft een aantal doelen:

  • Er wordt een goede aansluiting gecreëerd tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt.
  • De student ontwikkelt zich tot een innovatieve professional.
  • Bedrijven halen met de studenten frisse ideeën naar binnen.

Publiek-private samenwerking

Uit deze doelen blijkt al snel dat niet alleen de studenten profiteren van een publiek-private samenwerking, maar bedrijven ook. Zij hoeven zich geen zorgen te maken over de vaardigheden van hun toekomstige werknemers. En, buiten dat, jonge studenten beschikken vaak over een groot creatief en probleem-oplossend vermogen. Met hun frisse blik durven zij buiten de kaders van het bedrijf te denken en lossen ze complexe vraagstukken soms zelfs op.

Vormen van samenwerkingen

Katapult richt zich niet op één vorm van samenwerken. Integendeel, er zijn vele varianten mogelijk. Waar de ene opleiding een kopstuk uit het bedrijfsleven aanstelt als gastdocent, richt de andere zich op samenwerkingen binnen digitale werkplaatsen. Hieronder lichten we een paar veelvoorkomende vormen toe.

Centres of Expertise (CoE)

Verschillende hogescholen hebben zich de laatste jaren aangesloten bij de Centres of Expertise. Studenten ontmoeten binnen deze Centres bedrijven die maatschappelijke uitdagingen aangaan. Met elkaar werken student en bedrijf bijvoorbeeld toe naar een duurzamer bestaan of een gezonder zorgstelsel.

Centra voor Innovatief Vakmanschap (CIV)

Vergelijkbaar met de Centres of Expertise zijn de Centra voor Innovatief Vakmanschap. In deze samenwerkingsverbanden worden mbo-studenten uitgedaagd mee te denken over belangrijke maatschappelijke thema’s. Ook hier werken studenten samen met partners uit het bedrijfsleven om gezamenlijk hun maatschappelijke doel te bereiken.

Digitale Werkplaatsen

Studenten en docenten uit mbo, hbo of wo kunnen ook plaatsnemen in een Digitale Werkplaats. Daar ondersteunen zij mkb’ers bij de digitalisering van hun bedrijf. Studenten houden zich bijvoorbeeld bezig met online marketing of automatisering.

De Duurzaamheidsfabriek

Een voorbeeld van een succesvol Centrum voor Innovatief Vakmanschap is de Duurzaamheidsfabriek. In dit CIV verbindt de gemeente Dordrecht studenten van het ROC Da Vinci College aan bedrijven in de maritieme maakindustrie, de energietransitie- en de smart technology-sector. Dat kunnen start-ups zijn, maar ook grotere spelers.

Al sinds 2013 komen studenten en bedrijven letterlijk samen in een grote, duurzaam gebouwde fabrieksruimte, waar de nadruk ligt op innovatie. Alle benodigde faciliteiten zijn aanwezig in de bedrijfsruimtes. Bovendien is er genoeg ruimte voor onderwijs en overleg.

Het regionale bedrijfsleven speelt een grote rol in de realisatie van deze samenwerking. Het is eigenaar van een deel van de voorzieningen die in de Duurzaamheidsfabriek gebruikt worden, zoals 3D-printers en watersnijders.

Eén plus één is drie

De Duurzaamheidsfabriek heeft als motto: alleen ga je sneller, samen kom je verder. Daarmee slaat dit netwerk de spijker op zijn kop. Als onderwijs, maatschappij en bedrijfsleven de handen ineenslaan, krijgen studenten alle ruimte zich te ontwikkelen tot meer dan bekwame professionals. Dan wordt één plus één samen drie.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Interdum urna, ornare et enim vulputate nibh euismod nisl. Tempus mus risus velit ullamcorper. Nulla ac aliquet nisi imperdiet sed vestibulum dolor mi. Fringilla ullamcorper lacinia arcu molestie vestibulum aliquet adipiscing arcu risus.

Nulla ac aliquet nisi imperdiet sed vestibulum dolor mi. Fringilla ullamcorper lacinia arcu molestie vestibulum aliquet velit ullamcorper pretium.

bedrijfsleven samenwerken

Ook interessant voor jou

Flexibilisering van het onderwijs
Flexibilisering van het onderwijs
Innovatief lesgeven
De waarheid achter de hype bij onderwijstermen: flexibilisering
Artikel
Hbo
Hbo, Mbo
Adaptief leren
Adaptief leren
Onderwijsvaardigheden
Hoe technologie studenten kan helpen hun persoonlijke leerdoelen te realiseren
Artikel
Hbo
Hbo, Mbo
Digitale proctoring
Digitale proctoring
Innovatief lesgeven
Digitale proctoring
Artikel
Hbo
Hbo, Mbo

Gerelateerde events

Nieuw!
Reken-wiskundedidactiek op de pabo
16 mrt
12:30
- 14:00
Hbo
Hbo
Nieuw!
Bouwen aan digitaal vertrouwen
15 mrt
10:00
- 11:30
Hbo
Hbo
Meesterlijk met mensen
Meesterlijk met mensen: Grip op persoonsvorming in het basisonderwijs
8 mrt
13:00
- 14:00
Hbo
Hbo

Vul onderstaand formulier in en ontvang het artikel in je mailbox

Alles weten over gamification?

Lees en leer over wat het precies is, hoe je het in kunt zetten in je les en wat de voor- en nadelen zijn op deze thema-pagina.