Dit zijn de trends in innovatief lesgeven

START
Redactie
Hbo

Zowel de maatschappij als het onderwijs staan op een kantelpunt. Doordat technologieën zich in razend tempo ontwikkelen, moeten we daar als maatschappij ook op inspelen. Steeds meer routinematige klussen worden door robots overgenomen. Trendwatcher Richard van Hooijdonk heeft in zijn webinar voor Noordhoff al diverse trends uitgelegd. Daarbij heeft hij ook een oproep gedaan: het is belangrijk dat wij als docenten ook klaar zijn voor het onderwijs van de toekomst. Om zo ons onderwijs aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt. Dat we vóór de feiten uitlopen en niet erachter aan. Hoe kunnen we dat doen? Het helpt ons allereerst als we weten welke trends er spelen. Wat zeker is: de one size fits benadering gaat overboord. Gepersonaliseerd onderwijs bieden en een coachende rol voor docenten, dat is één van de trends waar we klaar voor dienen te zijn.

Gepersonaliseerd onderwijs heeft de toekomst

De les klassikaal aanbieden volgens een vast stramien? Die gedachte is er één voor in de geschiedenisboekjes. De trend is namelijk: gepersonaliseerd onderzoek. Docent Kirsten Cuppen is daar een groot voorstander van. Zij heeft het talentenpaspoort ontwikkeld. Hierin zijn niet meer de cijfers leidend, maar het talent van de student. Aan de hand van je eigen talenten ontwikkel je jezelf. Dit wordt vastgelegd in een groeidocument. Als leerkracht heb je een coachende rol. Je begeleidt de student en geeft directe feedback op het ontwikkelproces.
Doordat we de laatste jaren steeds meer studenten een onderzoek ondergaan, denk aan een IQ test, weten we ook dat iedereen op een andere manier leert. Als we aan het concept van meervoudige intelligentie denken, dan is het zo dat ieder op een andere manier leert. Waar de één leert door middel van muziek, is een ander een beelddenker en leert deze meer door het maken van een mindmap rond een onderwerp. In het gepersonaliseerde onderwijs is volop ruimte voor wat een student nodig heeft. Zowel qua leerstijl als vakken.

Door het veranderd curriculum komen docent en student samen centraal te staan

Eén van de ingrediënten van de ontwikkeling van een student? Het contact met jou als docent. Dit menselijke contact is nodig voor het welzijn van de student. De Corona pandemie heeft wel laten zien hoe funest het is als studenten lange tijd niet fysiek lessen konden volgen. Daarbij heeft de student de prikkel van jou nodig als motivatie. Jij bent als docent de inspirator. Degene die lessen zo ontwerpt, dat studenten willen onderzoeken. Ieder mens is van nature nieuwsgierig. Als het lukt om in een les die nieuwsgierigheid te prikkelen en om te zetten in een onderzoekende houding, dan gebeuren er de mooiste dingen.

Een verandering van ruimte is nodig

De traditionele klaslokalen zullen veranderen in labs. Ruimtes om te experimenteren en te onderzoeken. Niet meer uren achter elkaar zitten op een stoel en achter een tafel. Door met activerende werkvormen te werken, zullen studenten veel meer kennis tot zich nemen. Onderzoeken wijzen uit dat een traditioneel hoorcollege wel iets van kennis overdraagt, maar lang niet zo veel als met coöperatieve werkvormen. Verder zal er in de school ruimte gemaakt moeten worden voor andere bedrijven. Om zo met elkaar een startup vorm te geven. Richard pleit daarnaast voor ruimtes om jezelf onder te dompelen in de digitale wereld. Van een lokaal waar robots gebouwd worden tot een ruimte om opdrachten met je VR bril te kunnen voltooien.

Hoe sluit je als docent aan bij deze trends?

Het is de verwachting dat er veel veranderd. Richard gaf als verwachting dat maar liefst 75% van alle banen binnen nu en 10 jaar door robots overgenomen worden. Geen reden tot paniek, want wij mensen besturen de robots. Als we het evenwicht gevonden hebben tussen welke taak geschikt is voor de robot en welke voor mensen, zal onze wereld een stuk sneller en eenvoudiger worden.

  • Wat je als eerste kunt doen is aandacht besteden aan de soft skills. Juist de kinderen die verbinden, die goed een compromis kunnen sluiten en uitstekend kunnen samenwerken zijn deel van onze toekomst. Soft skills worden belangrijker als ooit. Denk maar aan een ethisch dilemma over wel of niet aanpassingen maken in het DNA. Als het de studenten van nu lukt om voor – en tegenstanders op een constructieve manier in gesprek te laten gaan, dan hebben we het over de vaardigheid van soft skills. Onmisbaar en een vaardigheid die ons blijvend onderscheid van robots.
  • Ten tweede zal er een grote vraag zijn aan zowel mbo- als hbo-studenten. De mbo-studenten zullen bijvoorbeeld ingezet worden om de robots te bouwen. Richt je lessen hierop in. Laat ze oefenen met het stap voor stap uitvoeren van taken, het ontwerpen van een robot of het besturen ervan. Een trend die hierbij past is studenten die op niveau 4 zitten alvast voorbereiden op de hbo-opleiding. De verwachting is dat er ook meer vraag komt naar hbo-banen. Een soepele overgang van niveau 4 naar het hbo zal hierbij helpen.
  • Laat het een terugkomend doel in je lessen zijn om studenten veel te laten samenwerken. Gebruik activerende werkvormen om hun creativiteit te prikkelen. Richard pleit voor een verplichting van het vak filosofie. Het met elkaar in gesprek gaan over ethische dilemma’s is ook nodig. In hoeverre willen we bijvoorbeeld dat robots ons lichaam in leven kunnen houden?
  • Dompel jezelf en je studenten onder in de digitale wereld. Richt een kerngroep op en ga in gesprek met elkaar. Maak je kring van kennis en vaardigheden ook breder door met andere scholen, de wetenschap en bedrijven samen te werken. Het niveau van de digitale geletterdheid bij studenten en docenten moet omhoog. Wees vooral niet bang, ga in kleine stapjes en je zult een prachtige digitale reis maken!

Met welke trend start jij als eerste?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Interdum urna, ornare et enim vulputate nibh euismod nisl. Tempus mus risus velit ullamcorper. Nulla ac aliquet nisi imperdiet sed vestibulum dolor mi. Fringilla ullamcorper lacinia arcu molestie vestibulum aliquet adipiscing arcu risus.

Nulla ac aliquet nisi imperdiet sed vestibulum dolor mi. Fringilla ullamcorper lacinia arcu molestie vestibulum aliquet velit ullamcorper pretium.

Dit zijn de trends in innovatief lesgeven

Ook interessant voor jou

Onderwijsvaardigheden
Vergroot het wiskundig inzicht voor de kennistoets
Whitepaper
Hbo
Hbo
Adaptief leren
Adaptief leren
Innovatief lesgeven
Adaptief leren: een introductie
Blog
Hbo
Hbo, Mbo
Flexibilisering van het onderwijs
Flexibilisering van het onderwijs
Innovatief lesgeven
De waarheid achter de hype bij onderwijstermen: flexibilisering
Artikel
Hbo
Hbo, Mbo

Gerelateerde events

Nieuw!
Reken-wiskundedidactiek op de pabo
16 mrt
12:30
- 14:00
Hbo
Hbo
Nieuw!
Bouwen aan digitaal vertrouwen
15 mrt
10:00
- 11:30
Hbo
Hbo
Meesterlijk met mensen
Meesterlijk met mensen: Grip op persoonsvorming in het basisonderwijs
8 mrt
13:00
- 14:00
Hbo
Hbo

Vul onderstaand formulier in en ontvang het artikel in je mailbox

Alles weten over gamification?

Lees en leer over wat het precies is, hoe je het in kunt zetten in je les en wat de voor- en nadelen zijn op deze thema-pagina.