Top 5 soft skills voor iedere student

Hbo

De huidige arbeidsmarkt vraagt dringend om nieuwe medewerkers. Wat zijn de meest gevraagde competenties aan studenten van nu? In dit artikel gaat Noordhoff START daarop in. Zodat je als docent nog meer kan aansluiten bij het leren ontwikkelen van deze skills.

Soft skills waar veel vraag naar is

De vijf meest gevraagde soft skills van de studenten van nu zijn: betrouwbaarheid, samenwerken in teamverband, probleemoplossend vermogen, kritisch nadenken en flexibiliteit. Dit zijn competenties waar werkgevers om blijven vragen.

Aansluiten bij deze vraag naar soft skills is in jouw beroepspraktijk realiseerbaar. Laat jouw studenten bijvoorbeeld in peergroepen werken aan complexe vraagstukken. Jouw studenten leren zo kritisch over hun eigen bijdrage en dat van de ander na te denken. Het probleemoplossend vermogen als individu en groep wordt aangesproken. Net als het kunnen omgaan met de complexiteit van vraagstukken. En omdat jouw studenten samenwerken, leren ze ook doelgericht en met tact te communiceren. Als daarbij ook nog de verbinding met de arbeidsmarkt gemaakt kan worden, maak je als docent de cirkel rond.

Meer weten over het onderwijs van de toekomst, bekijk: Klaar voor de toekomst van het onderwijs?

 

 

 

 

Startups en projectgroepen

Als docent kan het goed zijn dat jouw onderwijsorganisatie al met studentprojectgroepen werkt. Te denken valt aan werkgevers uit het bedrijfsleven die feedback geven op het proces van jouw studenten of de door hen bedachte oplossingen. Laat ook startups ontstaan als docent, in samenwerking met het bedrijfsleven en breng zo innovatieve en complexe vraagstukken uit de maatschappij in. Jouw studenten leren zo kritisch over hun eigen bijdrage en dat van de andere groepsleden na te denken. Het probleemoplossend vermogen als individu en groep wordt aangesproken. Net als het kunnen omgaan met de complexiteit van vraagstukken. Opvallend is dat eerder genoemde soft skills aan zowel studenten van het mbo, hbo als de universiteit gevraagd worden.

5 soft skills voor mbo-studenten

Welke soft skills voor het mbo het meest nodig zijn, is onderzocht door het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Het ligt in de lijn der verwachting dat bestaande banen verdwijnen en nieuwe, onbekende banen hun opwachting maken. In dezelfde lijn ligt ook het grote tekort aan praktische mbo-afgestudeerden. De werkgevers van nu zoeken werknemers die niet alleen over beroepsvaardigheden en vakkennis beschikken, zo beschrijft de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid. Juist ook de soft skills worden veel gevraagd door werknemers.

De meest belangrijke vaardigheden die uit dit onderzoek naar voren komen zijn:

  1. Creativiteit

  2. Flexibiliteit

  3. Discipline

  4. Zelfbewustzijn

  5. Doorzettingsvermogen

Jongeren die weten waar ze sterk in zijn en wat hun ontwikkelpunten zijn, kunnen doelgericht hieraan werken. Een meetpunt is daarbij het begin. Soft skills zijn lastig meetbaar. Europass kan hierbij helpen. Dit bestaat uit vijf documenten, waaruit studenten inzicht krijgen in hun vaardigheden. Er is daarbij veel aandacht en ruimte voor soft skills, die in bijvoorbeeld vrijwilligerswerk opgedaan worden.

Hoe kun je als mbo nu tegemoet komen aan deze meest gevraagde soft skills? Studenten van het ROC Aventus kregen bijvoorbeeld les in presentatievaardigheden en sociaal-communicatieve vaardigheden. Dit alles toegespitst met het oog op het technisch leidinggeven, waar deze jongeren voor leren. Maar ook vaardigheden als ondernemersvaardigheden, digitale of financiële competenties zijn nodig, zo leert de ervaring vanuit het werkveld.

5 soft skills voor hbo-studenten

Veel studenten in het hbo kiezen in de beroepspraktijk voor een adviserende en coachende rol. Bijvoorbeeld in het management van de organisatie. Onderstaande soft skills zijn helpende vaardigheden:

  1. Probleemanalyse

  2. Tactisch gedrag

  3. Zelfsturing

  4. Organisatiesensitiviteit

  5. Doelgerichtheid

Weerstand uit een organisatie halen, met tact en visie, helpt om een team in beweging te krijgen. Weten hoe je de medewerker intrinsiek motiveert en een fijne samenwerking tot stand brengt, draagt bij aan productiviteit, het behalen van doelen en werkplezier. Studenten die zich in soft skills willen specialiseren, kunnen een hiervoor volgen.

Het onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau toont aan dat vakkennis en beroepsvaardigheiden voor studenten niet meer voldoende zijn. Beroepsoverstijgende vaardigheden als ethische kwesties afwegen, probleemoplossend vermogen, communicatie en zelfsturing maken het verschil. Juist in de arbeidsmarkt waarin technologie en automatisering steeds meer opkomt.

 

Meer weten over het onderwijs van de toekomst, bekijk: Klaar voor de toekomst van het onderwijs?

——————————————————————————

Bron

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Interdum urna, ornare et enim vulputate nibh euismod nisl. Tempus mus risus velit ullamcorper. Nulla ac aliquet nisi imperdiet sed vestibulum dolor mi. Fringilla ullamcorper lacinia arcu molestie vestibulum aliquet adipiscing arcu risus.

Nulla ac aliquet nisi imperdiet sed vestibulum dolor mi. Fringilla ullamcorper lacinia arcu molestie vestibulum aliquet velit ullamcorper pretium.

Nieuwsbrief Hoger onderwijs

Ben je docent in het hoger onderwijs en wil je niets missen? We informeren en inspireren je graag met onze e-mailnieuwsbrieven. Laat ons weten waarover je op de hoogte gehouden wilt worden!

Nieuwsbrief Middelbaar beroepsonderwijs

Ben je docent in het middelbaar beroepsonderwijs en wil je niets missen? We informeren en inspireren je graag met onze e-mailnieuwsbrieven. Laat ons weten waarover je op de hoogte gehouden wilt worden!

Afbeelding waarin studenten samenwerking
Nieuwsbrief Hoger onderwijs

Ben je docent in het hoger onderwijs en wil je niets missen? We informeren en inspireren je graag met onze e-mailnieuwsbrieven. Laat ons weten waarover je op de hoogte gehouden wilt worden!

Nieuwsbrief Middelbaar beroepsonderwijs

Ben je docent in het middelbaar beroepsonderwijs en wil je niets missen? We informeren en inspireren je graag met onze e-mailnieuwsbrieven. Laat ons weten waarover je op de hoogte gehouden wilt worden!

Ook interessant voor jou

Voorkant Trendrapport 2023
Voorkant Trendrapport 2023
Onderwijsvaardigheden
Trendrapport hoger onderwijs 2023
onderzoek
Hbo
Hbo
Onderwijsvaardigheden
6 manieren hoe je studenten activeert en motiveert
Whitepaper
Hbo
Hbo
Groepsfoto Generatie Z geboren tussen 1996 en 2012
Groepsfoto Generatie Z geboren tussen 1996 en 2012
Innovatief lesgeven
Is generatie Z echt zo onaandachtig?
Artikel
Hbo
Hbo, Mbo

Gerelateerde events

Nieuw!
Docentendag Logistiek & Inkoop
25 jun
12:30
- 16:15
Hbo
Hbo
Nieuw!
Basisboek Bedrijfseconomie | Thema: Mvo
30 mei
14:00
- 16:30
Hbo
Hbo
Online masterclas Michel van Ast
Nieuw!
Online Masterclass “Kleppen dicht!”
24 apr
15:30
- 16:30
Hbo
Hbo, Mbo

Vul onderstaand formulier in en ontvang het artikel in je mailbox

Zoek