‘Differentieer je les per klas, of per student’

Mbo

Horizon College is klaar voor nieuwe rekeneisen mbo

Rekenen wordt weer een examenvak op het mbo. Vanaf schooljaar ’22-’23 gaan de nieuwe rekeneisen gelden. Dit heeft gevolgen voor de manier van lesgeven en stelt andere eisen aan leermiddelen. Het Horizon College in Noord-Holland heeft zich grondig voorbereid. Met dank aan Bart Lakeman, rekencoördinator en oprichter van Rekendocent.nl. Hij geeft graag tips aan scholen en docenten.

“Toen ik in 2015 net was begonnen op het Horizon College, besloot het kabinet om het vak niet meer verplicht te stellen voor het eindexamen. Omdat er zoveel onvoldoendes vielen”, vertelt Bart Lakeman. “Dat is natuurlijk raar: een belangrijk vak dat toch niet meetelt in de zak-/slaagregeling. Daarop ontstond er een beweging – mede vanuit de Mbo-raad – om het rekenen in het mbo te hervormen. Ik ben daar namens het Horizon College bij aangehaakt.”

Passend in belevingswereld studenten

Het resultaat mag er zijn, vindt Lakeman. “De nieuwe rekeneisen, opgeleverd in 2020, zijn zoals wij die vanuit het werkveld graag zien: functioneel, passend in de belevingswereld van de studenten, en beroepsgericht. Kijk, onze studenten zijn allemaal jongeren boven de zestien, ze staan aan het begin van hun beroepsleven. Sommigen zijn misschien al toe aan een huis en kinderen. Dan is het wel belangrijk dat je inzicht hebt in financiën. Dat je ervoor zorgt dat je niet méér uitgeeft dan er binnenkomt. Dat je weet hoe je een telefoonabonnement afsluit.

“Bij zulke thema’s moeten wij aanhaken. Dan zullen studenten beseffen dat ze echt wat aan het vak hebben. Dat motiveert enorm – hoewel we straks ook een andere stok achter de deur hebben: ze moeten minimaal een 5 halen op hun eindexamen.”

Kartrekker

Lakeman is behalve rekendocent en -specialist ook rekencoördinator op het Horizon College. “Ik zie mezelf als kartrekker. Ik houd me bezig met beleid, met methodekeuzes en ik ben vraagbaak voor collega’s.

“Toen eind 2019 bekend werd dat er nieuwe rekeneisen kwamen, heb ik iedereen hier die maar íets te maken heeft met rekenen geïnformeerd over de aanstaande veranderingen. Dat kan ik iedereen aanraden. Ik heb hier 1300 collega’s. Alle opleidingsteams, opleidingsmanagers, adviesraden, stuurgroepen, examencommissies, tot en met de afdeling ict moesten geïnformeerd worden en ook hun zegje kunnen doen.”

Oefenjaar

Dankzij Lakemans voortvarende aanpak staat iedereen op het Horizon College in de startblokken. “We beschouwen dit schooljaar (’21-’22) als een oefenjaar om onszelf de nieuwe werkwijze eigen te maken en de nieuwe methode, NU Rekenen, uit te proberen. Zo zorgen we ervoor dat het rekenonderwijs volgend schooljaar staat als een huis. Dat is mijn tweede tip: begin op tijd, je hebt nog maar een paar maanden. Na de zomervakantie ben je te laat.

“De eerste ervaringen hier zijn positief. Docenten zijn tevreden over de nieuwe methode. NU Rekenen heeft drie pijlers: domeinen, basisvaardigheden en thematische opdrachten. Daarmee kun je de les toespitsen op de studenten: de rekenzwakke student kan wat vaker teruggrijpen naar de basisvaardigheden: hoe ging bijvoorbeeld procenten berekenen ook alweer? De sterkere student gaat zelfstandig aan de slag met de thematische opdrachten. Zo kun je als docent iedereen bedienen en leuke lessen maken met veel afwisseling.”

Geschoolde rekendocenten

Nog een tip: school je rekendocenten. “Nog steeds kan iedereen met een PDG of 2e-graadsbevoegdheid die een uurtje over heeft, rekenen geven. Ook als hij of zij er eigenlijk niet geschikt voor is. Dat verbaast mij. Daarmee is de student niet gebaat. En de kwaliteit van het onderwijs begint bij de docent – dat horen we ook terug van de JOB, de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs, en dat zijn wel onze klanten.”

Omdat Lakeman en zijn collega’s geen geschikt scholingsmateriaal over rekendidactiek konden vinden, besloot hij het zelf te ontwikkelen en aan te bieden. Vanuit zijn trainingsbureau Rekendocent.nl. “Onderwijs zit in mijn hart. Ik wil dat onze studenten het beste onderwijs krijgen dat mogelijk is. En daarbij heb ik ook wat ondernemersgeest. We beschikken nu over een goed didactisch scholingstraject voor rekendocenten in een behapbare tijd: vier bijeenkomsten van twee uur. Een 2e-graads vooropleiding is natuurlijk vereist. Ik verzorg het voor de eigen collega’s en voor docenten van andere scholen.”

Onderwijs afstemmen op student

Dan de hamvraag: hoe geef je nu een goede rekenles? Daar heeft hij helaas geen pasklaar antwoord op. “Elke klas is anders. Sterke rekenaars moet je anders bedienen dan zwakke, die wellicht meer verlengde instructie nodig hebben. Het is aan de geschoolde rekendocent om zijn/haar onderwijs af te stemmen op de student. Je moet dus per klas, misschien zelfs per student differentiëren.”

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Interdum urna, ornare et enim vulputate nibh euismod nisl. Tempus mus risus velit ullamcorper. Nulla ac aliquet nisi imperdiet sed vestibulum dolor mi. Fringilla ullamcorper lacinia arcu molestie vestibulum aliquet adipiscing arcu risus.

Nulla ac aliquet nisi imperdiet sed vestibulum dolor mi. Fringilla ullamcorper lacinia arcu molestie vestibulum aliquet velit ullamcorper pretium.

Nieuwsbrief Middelbaar beroepsonderwijs

Ben je docent in het middelbaar beroepsonderwijs en wil je niets missen? We informeren en inspireren je graag met onze e-mailnieuwsbrieven. Laat ons weten waarover je op de hoogte gehouden wilt worden!

Noordhoff Academy

Differentiatie in de klas.

Bij differentiatie in het onderwijs doet de docent proactief aanpassingen om recht te doen aan verschillende leerbehoeften. Van individuele leerlingen, of van kleine groepen leerlingen. Maar het kan ook onbedoeld stigmatiserend werken en leiden tot een selffulfilling prophecy. Je eigen onbewuste differentiërende gedrag leren kennen, is dan ook een voorwaarde voor effectieve differentiatie in de klas.

Ook interessant voor jou

virtueel klaslokaal
virtueel klaslokaal
Innovatief lesgeven
Lesgeven in een virtueel klaslokaal
Artikel
Hbo
Hbo, Mbo
Onderwijsvaardigheden
Mensen willen van nature leren
Blog
Hbo
Hbo, Mbo
Innovatief lesgeven
ChatGPT: breekijzer voor onderwijsvernieuwingen
Artikel
Hbo
Hbo, Mbo

Gerelateerde events

De kracht van herhalen: Beter Spellen & Beter Rekenen
Mbo
Mbo
Oefenen met een interactieve game
Mbo
Mbo
Marian Blaauwgeers
Geef jouw studenten minder stress, meer zelfvertrouwen
Hbo
Mbo, Hbo

Vul onderstaand formulier in en ontvang het artikel in je mailbox

Zoek