Technologie in STEAM-onderwijs

Hbo

Digitale technologie heeft de afgelopen jaren een transformerende impact gehad op verschillende aspecten van ons leven. Ons onderwijssysteem is echter nauwelijks meegegaan in deze transformatie en veel onderwijsinstellingen vertrouwen dan ook nog altijd op nogal verouderde methoden om hun studenten op te leiden. Als gevolg hiervan worden we nu geconfronteerd met een groeiend tekort aan werknemers met relevante 21e-eeuwse vaardigheden. Om dit probleem aan te pakken moeten we onze benadering van lesgeven opnieuw onder de loep nemen en prioriteit gaan geven aan STEAM-onderwijs. In dit artikel gaan we het hebben over hoe STEAM-onderwijs studenten beter voorbereidt op de beroepsbevolking van morgen. Ook laten we zien hoe leraren technologie kunnen gebruiken om de effectiviteit van hun onderwijs te verbeteren en presenteren we enkele bronnen die leraren kunnen helpen om (meer) met digitale technologie vertrouwd te raken.

T in STEAM – Technologie

Nu (digitale) technologie een steeds prominentere rol speelt in onze samenleving wordt het ook steeds belangrijker om kinderen al op jonge leeftijd te leren hoe ze technologie kunnen gebruiken. En STEAM-onderwijs (zoals je waarschijnlijk al weet staat de T in STEAM voor technologie) kan hierin van groot belang zijn.
Zo blijkt uit onderzoeken dat studenten die aan STEAM-onderwijs worden blootgesteld “een verbeterd vermogen hebben om te innoveren en verbanden te leggen tussen disciplines.” Bovendien zorgt STEAM-onderwijs ervoor dat studenten niet alleen beter worden in wiskunde en wetenschappen, maar het helpt hen ook hun creativiteit, samenwerkings-skills, zelfvertrouwen en probleemoplossende vaardigheden te verbeteren. Kinderen worden veel eerder en in toenemende mate blootgesteld aan technologie dan de vorige generaties. Volgens een recent onderzoek in Australië bezit meer dan 80 procent van de kinderen van 5-17 jaar bijvoorbeeld een digitaal apparaat. Het gemiddelde kind bezit zelfs drie verschillende digitale apparaten. Vooral verontrustend is dat maar 46 procent van de ouders zegt dat hun kind een hele dag zonder hun digitale apparaat zou kunnen.
Het is niet verwonderlijk dat technologie ook in het beroepsonderwijs een steeds prominentere rol begint te spelen. In landen als Zwitserland, Duitsland en Oostenrijk begint het beroepsonderwijs al op 15-jarige leeftijd. Deze landen hanteren een duaal onderwijssysteem waarbij studenten een deel van hun tijd op de werkplek doorbrengen en de resterende tijd in de klas. Deze aanpak helpt deze landen een ​​solide industriële en productiebasis te ontwikkelen en de werkloosheidscijfers te verlagen. In Zwitserland bedroeg de jeugdwerkloosheid in januari 2019 bijvoorbeeld slechts 2,4 procent – het laagste percentage ter wereld. Door technologie in het beroepsonderwijs te integreren kunnen studenten waardevolle nieuwe skills ontwikkelen en technologisch vaardiger worden, wat hun vooruitzichten op de werkplek van de toekomst verbetert.

Docenten en technologie

Er was een tijd, nog niet eens zo lang geleden, dat een schoolbord en een stuk krijt alles was wat een leraar in de klas tot zijn beschikking had. Sindsdien is er natuurlijk enorm veel veranderd. Leerkrachten kunnen tegenwoordig kiezen uit een breed scala aan innovatieve technische oplossingen die hun werk stukken gemakkelijker en interessanter maken. Maar ondanks dat technologie in het onderwijs tal van voordelen biedt, blijven veel leraren zich er toch tegen verzetten. Volgens een recent onderzoek van ICILS (International Computer and Information Literacy Study – een onderzoek dat de informatie- en communicatietechnologie-kennis van studenten en docenten wereldwijd beoordeelt) zegt slechts 50 procent van de leraren bij het lesgeven veel gebruik te maken van ICT. De reden voor deze weerstand ligt deels in het feit dat veel leraren niet over de digitale vaardigheden beschikken die ze nodig hebben om de verschillende technologieën effectief te gebruiken.
Voordat technologie in de klas geïntroduceerd wordt moeten scholen er dus voor zorgen dat leraren de benodigde digitale vaardigheden hebben verworven. Het is bijvoorbeeld ook belangrijk om docenten meer bij het digitaliseringsproces te betrekken, de verschillende uitdagingen te onderzoeken en te bepalen of technologie een oplossing kan bieden. Het juiste gebruik van digitale technologie kan voor zowel studenten als docenten allerlei voordelen bieden. Zo helpt het docenten onder meer een ​​meer dynamische en boeiende leeromgeving te creëren en kan het bovendien de werklast enorm terugdringen; bijvoorbeeld door repetitieve taken als nakijkwerk en beoordelingen te automatiseren. Technologie kan daarnaast de communicatie tussen docenten, studenten en ouders stroomlijnen. Maar om ten volste te kunnen profiteren van de mogelijkheden van digitale technologie is het dus echt van belang dat docenten eerst getraind worden in het gebruik ervan.

Hoe leraren en scholen over technologie kunnen leren

Gelukkig zijn er verschillende tools en platforms die docenten kunnen helpen vertrouwd te raken met digitale technologie. SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational technologies) is bijvoorbeeld een gebruiksvriendelijke gratis tool die speciaal is ontworpen om scholen te helpen “beoordelen waar ze staan ​​met leren in het digitale tijdperk”. SELFIE is gefinancierd door de Europese Commissie en ontwikkeld in samenwerking met een team van experts van scholen, ministeries van onderwijs en onderzoeksinstituten in heel Europa, waaronder de European Training Foundation, het European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP) en UNESCO’s Institute for Information Technologies in Education. SELFIE kan scholen helpen te bepalen wat goed werkt en op welke gebieden verdere verbetering nodig is. Er is ook een versie van de tool – SELFIE for Teachers – die speciaal voor docenten is ontworpen en hen helpt bij het ontwikkelen van digitale competenties. SELFIE for Teachers stelt docenten in staat om hun sterke en zwakke punten op het gebied van digitale competenties in kaart te brengen. Na het beantwoorden van een reeks vragen ontvangen docenten een gepersonaliseerd feedbackformulier, waarin de verschillende aandachtsgebieden worden aangegeven, samen met een op maat gemaakt, individueel leerplan.
En dan is er het cloudgebaseerde leerplatform TeachPitch dat in 2014 door een voormalig docent werd opgericht. Het platform is speciaal ontwikkeld om leraren te helpen de overvloed aan online bronnen te doorzoeken en de meest relevante educatieve content te vinden voor hun lessen. Het platform biedt een speciaal samengestelde selectie van hoogwaardig les- en leermateriaal bestaande uit diverse cursussen, waaronder Khan Academy, English Up en UK Open Learning. Docenten kunnen dit materiaal doorzoeken, bekijken, opslaan op hun computer, beoordelen en met anderen delen. Ze hebben bovendien toegang tot persoonlijke lesideeën en vragen van andere docenten uit de wereld en kunnen ook hun eigen ideeën of vragen posten. Inmiddels hebben meer dan 55.000 leraren uit meer dan 200 landen zich al op het platform geregistreerd en dit aantal blijft elke week toenemen.

Nu de wereld steeds afhankelijker wordt van digitale technologie, groeit ook de behoefte – en de noodzaak – om technologie in onze onderwijssystemen op te nemen. Er is echter nog steeds veel weerstand onder leraren over het gebruik ervan in de klas. Om dit probleem op te lossen, moeten scholen leraren voorlichten over het belang van digitale technologie en uitleggen hoe het hun werk kan vergemakkelijken. Pas als docenten volledig aan boord zijn, kunnen studenten zelf ten volle profiteren van wat technologie te bieden heeft.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Interdum urna, ornare et enim vulputate nibh euismod nisl. Tempus mus risus velit ullamcorper. Nulla ac aliquet nisi imperdiet sed vestibulum dolor mi. Fringilla ullamcorper lacinia arcu molestie vestibulum aliquet adipiscing arcu risus.

Nulla ac aliquet nisi imperdiet sed vestibulum dolor mi. Fringilla ullamcorper lacinia arcu molestie vestibulum aliquet velit ullamcorper pretium.

Nieuwsbrief Hoger onderwijs

Ben je docent in het hoger onderwijs en wil je niets missen? We informeren en inspireren je graag met onze e-mailnieuwsbrieven. Laat ons weten waarover je op de hoogte gehouden wilt worden!

Nieuwsbrief Middelbaar beroepsonderwijs

Ben je docent in het middelbaar beroepsonderwijs en wil je niets missen? We informeren en inspireren je graag met onze e-mailnieuwsbrieven. Laat ons weten waarover je op de hoogte gehouden wilt worden!

STEAM onderwijs
Nieuwsbrief Hoger onderwijs

Ben je docent in het hoger onderwijs en wil je niets missen? We informeren en inspireren je graag met onze e-mailnieuwsbrieven. Laat ons weten waarover je op de hoogte gehouden wilt worden!

Nieuwsbrief Middelbaar beroepsonderwijs

Ben je docent in het middelbaar beroepsonderwijs en wil je niets missen? We informeren en inspireren je graag met onze e-mailnieuwsbrieven. Laat ons weten waarover je op de hoogte gehouden wilt worden!

Ook interessant voor jou

Innovatief lesgeven
ChatGPT: breekijzer voor onderwijsvernieuwingen
Artikel
Hbo
Hbo, Mbo
Onderwijsvaardigheden
Digitalisering: hoe ga je er ethisch mee om?
Artikel
Hbo
Hbo, Mbo
Aansluiting arbeidsmarkt
Ook de docent moet vernieuwen
Artikel
Hbo
Hbo

Gerelateerde events

Foto van Wilco Verdoold en Martine Mingaars. Keynote spreker en dagvoorzitter van dit Aan tafel event
Nieuw!
Aan tafel! – AI en automatisch beoordelen
15 okt
10:30
- 14:00
Hbo
Hbo
Profielfoto van Martine Mingaars, dagvoorzitter van het Aan tafel event 2024
Nieuw!
Aan tafel! – AI, Rol van student, docent en uitgever
24 sep
10:30
- 14:00
Hbo
Hbo
Grip op persoonsvorming in het basisonderwijs
26 jun
15:00
- 16:00
Hbo
Hbo

Vul onderstaand formulier in en ontvang het artikel in je mailbox

Zoek