27/01/2022

oktober
02

Tweeluik: Lezen en schrijven in het vizier

15:30 
- 16:30
Online
MBO & HO docenten

LET OP: INSCHRIJVING GELDT VOOR 20 & 27 JANUARI!

Een online college in twee delen voor docenten in mbo en hbo.
Deel 1: lezen in het vizier op 20 januari van 15:30 – 16:30 uur
Deel 2: schrijven in het vizier op 27 januari van 15:30 – 16:30 uur

Studenten aanzetten tot beter lezen en schrijven
Docenten in het mbo en hbo bemerken het dagelijks: hun studenten lezen niet of lezen een tekst maar half. Opdrachten tot het schrijven van verslagen komen niet altijd van de grond. Schrijven en lezen liggen in elkaars verlengde. Studenten die weinig grip op teksten hebben, ondervinden ook problemen bij het schrijven van samenvattingen, verslagen, artikelen of portfolio ‘s.

Wat gebeurt hier?

Bij het lezen vragen we ons af.
Zijn studenten niet competent genoeg? Is het een gebrek aan self-efficacy? Zijn ze niet gemotiveerd? Heeft het te maken met leesattitude? Of is hier sprake van een concentratieprobleem?

Vooral bij het lezen van lange teksten valt de aandacht weg. Je staat voor de keuze: of leestijd tijdens je les geven of samen met de studenten de – te lezen – tekst stap voor stap doornemen, waardoor je les verandert in een les begrijpend lezen.

En bij schrijven doemt de vraag op?
Is er sprake van schrijfangst? Zijn studenten onvoldoende bekend met tekststructuren?
Helpen formats?

Herken je bovenstaande situatie? En ben je samen met collega’s op zoek naar de juiste didactische aanpak?

In dit college wordt ingegaan op de oorzaken van het moeizaam lezen en worden verschillende didactische aanpakken besproken en uitgeprobeerd. In de didactiek wordt uitgegaan van algemeen didactische principes en vakdidactiek. Er is gezocht naar een samenspel tussen inspelen op leesattitude en leesmotivatie bij de studenten en het bijbrengen van vaardigheden en kennis op het gebied van leesstrategieën en teksteigenschappen.

De uitstap naar schrijven is een logisch vervolg. Vragen die beantwoord worden is: wat maakt schrijven moeilijker dan lezen en welke hulplijnen kunnen worden uitgezet?

Dit college bouwt op uitgebreid kwantitatief onderzoek naar effectief lees – en schrijfonderwijs. Meta-analyses hebben laten zien wat werkt als het gaat om het verbeteren van leesbegrip en het vergroten van de leesmotivatie (Guthrie, Klauda &Ho, 2013, Houtveen, 2018, Van den Branden, Van Keer &. Ghesquière, 2019). Voor schrijven maken we gebruik van het onderzoek van Van der Leeuw (2012) en het adviesrapport van de Taalunie.

Over Petra Moolenaar
Petra werkt op dit moment aan haar promotieonderzoek naar lezen en literaire competentie van pabostudenten. In 2014 heeft zij een uitgebreid onderzoek uitgevoerd voor de Europese commissie met als doel: komen tot een verhoogde effectiviteit bij begrijpend leeslessen. Petra heeft ruime ervaring met lesgeven aan studenten aan het mbo en hbo.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Petra Moolenaar

Schrijf in voor dit event

Inschrijving sluit op: 27/01/2022

Open

7013V000000LPwLQAW

Heb je vragen over de virtual classroom?

Stuur ons een bericht via ons contactform

Agenda Virtual Classroom

Wil je een gastcollege terugkijken of een interessant whitepaper downloaden?
Bekijk de Kennisbank >>

Toon events voor:

24/01/2022

NU Nederlands laat taal leven!

Online

MBO

NU Nederlands wordt gronding vernieuwd. In de vernieuwde methode leggen we alles langs de meetlat: ‘Is de lesstof relevant voor het dagelijkse leven van de student? Bereidt het de student voldoende voor op het examen? En motiveert de lesstof de student?’. We laten je graag kennis maken met onze vernieuwde editie van NU Nederlands.

25/01/2022

Het wegwerken van taaldeficiënties met de Basisvaardigheden

Online

HO

In een interactieve setting met de professionals van Hogeschooltaal willen wij elkaar inspireren en handvatten bieden om de taalkennis van studenten te vergroten met een demonstratie van de Basisvaardigheden.

26/01/2022

Lessenserie Rekenen in het mbo – Kees Hoogland [VOL]

Online

MBO

Ben jij al klaar voor de nieuwe rekeneisen die gaan gelden binnen het mbo? In deze lessenserie van drie online colleges stomen reken-experts Kees Hoogland, Monica Wijers en Vincent Jonker je helemaal klaar. Hoe leid je gecijferde professionals op, de achtergronden bij de rekeneisen en het examen, thematisch werken en de belevingswereld van de student komen in deze volgorde aan bod. Volg ze allemaal of schrijf je in voor één van de colleges.

27/01/2022

Tweeluik: Lezen en schrijven in het vizier

Online

MBO & HO

Wil jij inzicht in effectief lees- en schrijfonderwijs? En tips ter verbetering van leesbegrip en het vergroten van leesmotivatie? Volg dan deze online tweeluik op 20 en 27 januari van Petra Moolenaar. Petra heeft veel ervaring met lesgeven op hbo en mbo. Momenteel is ze bezig met promotieonderzoek naar lezen en literaire competenties. Ze deelt haar kennis en ervaring over lees- en schrijfonderwijs met jou.

VOORWAARDEN

Noordhoff Uitgevers B.V. (hierna: ‘Noordhoff’) is een besloten vennootschap, gevestigd aan het Winschoterdiep 70a, (9723 AB) te Groningen (Nederland). Noordhoff is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 02031391 en heeft btw-nummer NL 0013.59.435.B01. Op de website Mijn Noordhoff leest u hoe u contact met ons kunt opnemen.

Gebruikersvoorwaarden website

Op het gebruik van deze website van Noordhoff zijn daarnaast onderstaande voorwaarden van toepassing. Door deze website te bezoeken, geeft u aan akkoord te gaan met deze voorwaarden.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunt u geen rechten ontlenen. Noordhoff is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van (1) onjuiste of onvolledige informatie op deze website, (2) het gebruik van deze website of (3) links naar derden.

Deze website bevat informatie die is beschermd op grond van auteursrecht en/of merkenrecht. Als u gebruik wilt maken van deze informatie dient u vooraf schriftelijke toestemming te verkrijgen van Noordhoff.

Met het gebruik van deze website worden er cookies geplaatst. Meer over privacy en cookies leest u hier.

Algemene voorwaarden

Op elk aanbod en iedere offerte en overeenkomst tussen Noordhoff en (particuliere en zakelijke) afnemers zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk wordt afgeweken.

Onze algemene voorwaarden kunt u hier downloaden. De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Onze algemene voorwaarden bevatten informatie voor consumenten betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht bij gebruik van onze webshop.

Licentievoorwaarden digitale leermiddelen

Op de beschikbaarstelling, toegang en het gebruik van digitale producten van Noordhoff zijn de ‘Algemene licentievoorwaarden Digitale Producten’ van toepassing. Hierin is informatie opgenomen over onder meer de (minimum)duur van de overeenkomst, de functionaliteit, veiligheid en relevante interoperabiliteit van het digitale product.

Download de Algemene Licentievoorwaarden Digitale Producten voor gebruik door Consumenten

Download de Algemene Licentievoorwaarden Digitale Producten voor gebruik door Organisaties

Commerciële voorwaarden 

Wanneer je je opgeeft voor een event worden je persoonsgegevens binnen Noordhoff bv gebruikt voor marketing- en sales doeleinden. Het gaat hierbij altijd om doeleinden die betrekking hebben op beroepsonderwijs gerelateerde productinformatie, aanbiedingen en uitnodigingen. Zowel via e-mail als telefoon kan er contact worden opgenomen. Toestemming hiervoor kan te allen tijde kan worden ingetrokken.