Lezen en schrijven in het vizier

Online gastcollege
Hbo

Tijdens een ‘uitverkocht’ NVC-college gaf Petra Molenaar haar presentatie ‘Lezen en schrijven in het vizier’. Doel: docenten handvatten geven om studenten aan te zetten tot beter lezen en schrijven. Kijk hier deze sessie terug.

Over het college ‘Lezen en schrijven in het vizier’

Docenten in het mbo en hbo bemerken het dagelijks: hun studenten lezen niet of lezen een tekst maar half. Opdrachten tot het schrijven van verslagen komen niet altijd van de grond. Schrijven en lezen liggen in elkaars verlengde. Studenten die weinig grip op teksten hebben, ondervinden ook problemen bij het schrijven van samenvattingen, verslagen, artikelen of portfolio ‘s.

Wat gebeurt hier?
Bij het lezen vragen we ons af.
Zijn studenten niet competent genoeg? Is het een gebrek aan self-efficacy? Zijn ze niet gemotiveerd? Heeft het te maken met leesattitude? Of is hier sprake van een concentratieprobleem?

Vooral bij het lezen van lange teksten valt de aandacht weg. Je staat voor de keuze: of leestijd tijdens je les geven of samen met de studenten de – te lezen – tekst stap voor stap doornemen, waardoor je les verandert in een les begrijpend lezen.

En bij schrijven doemt de vraag op?
Is er sprake van schrijfangst? Zijn studenten onvoldoende bekend met tekststructuren?
Helpen formats?

Herken je bovenstaande situatie? En ben je samen met collega’s op zoek naar de juiste didactische aanpak?

In dit college wordt ingegaan op de oorzaken van het moeizaam lezen en worden verschillende didactische aanpakken besproken en uitgeprobeerd. In de didactiek wordt uitgegaan van algemeen didactische principes en vakdidactiek. Er is gezocht naar een samenspel tussen inspelen op leesattitude en leesmotivatie bij de studenten en het bijbrengen van vaardigheden en kennis op het gebied van leesstrategieën en teksteigenschappen.

De uitstap naar schrijven is een logisch vervolg. Vragen die beantwoord worden is: wat maakt schrijven moeilijker dan lezen en welke hulplijnen kunnen worden uitgezet.

Dit college bouwt op uitgebreid kwantitatief onderzoek naar effectief lees – en schrijfonderwijs. Meta-analyses hebben laten zien wat werkt als het gaat om het verbeteren van leesbegrip en het vergroten van de leesmotivatie (Guthrie, Klauda &Ho, 2013, Houtveen, 2018, Van den Branden, Van Keer &. Ghesquière, 2019). Voor schrijven maken we gebruik van het onderzoek van Van der Leeuw (2012) en het adviesrapport van de Taalunie.

Over Petra Moolenaar
Petra werkt op dit moment aan haar promotieonderzoek naar lezen en literaire competentie van pabostudenten. In 2014 heeft zij een uitgebreid onderzoek uitgevoerd voor de Europese commissie met als doel: komen tot een verhoogde effectiviteit bij begrijpend leeslessen. Petra heeft ruime ervaring met lesgeven aan studenten aan het mbo en hbo.

  • Inzicht in oorzaken moeizaam lezen
  • Inzicht in effectief lees – en schrijfonderwijs
  • Tips voor verbeteren van leesbegrip en vergroten van leesmotivatie

Events terugkijken

Leesplezier in het mbo
Mbo
Mbo
Samen met je studenten een integrale bedrijfsanalyse maken!
Hbo
Hbo
Vernieuwd NU Nederlands laat taal leven
Vernieuwd NU Nederlands laat taal leven
Mbo
Mbo

Ook interessant voor jou

Onderwijsvaardigheden
Vergroot het wiskundig inzicht voor de kennistoets
Whitepaper
Hbo
Hbo
virtueel klaslokaal
virtueel klaslokaal
Innovatief lesgeven
Lesgeven in een virtueel klaslokaal
Artikel
Hbo
Hbo, Mbo
Aansluiting arbeidsmarkt
5 nieuwe beroepen anno 2022
Artikel
Hbo
Hbo, Mbo
40

Vul onderstaand formulier in en schrijf je in voor dit event

Alles weten over adaptief leren?

Lees en leer over wat het precies is, hoe je het in kunt zetten in je les en wat de voor- en nadelen zijn op deze thema-pagina.